Roditelji mi zabranjuju hidžab, šta da radim?

Pitanje: Studentica sam druge godine sarajevskog univerziteta i velika mi je želja da se odijevam po propisima islama. Tokom prošlog ramazana donijela sam odluku da udovoljim tom propisu međutim moji roditelji se žestoko protive tome, posebno otac. Molim vas da mi odgovorite jesam li dužna poslušati roditelje ili ispoštovati propis Uzvišenog Allaha?

Odgovor:Da Allah upućuje koga hoće dokaz su ovakvi i njima slični primjeri koji se, hvala Bogu, sve više dešavaju kod nas, ali i u cijelom islamskom svijetu. To su jasni dokazi da se Allahova vjera nezaustavljivo širi i pored svih opstrukcija i propagandi koje se vode protiv islama i muslimana.Najveći neprijatelj čovjeka pa i cijelog čovječanstva je neznanje o suštini stvari i biti ovoga materijalnog svijeta. Uzvišeni je jasno u Kur’anu rekao da do ljudske sreće vodi samo jedan put, Prav put , a da su svi ostali putevi u biti stranputice i zablude ma kako ih njihovi protagonisti uljepšavali i ukrašavali.Pravi put je bez sumnje islam, šerijat, ili put halala i harama. U šerijatu su svačije dužnosti i prava definirane i po prioritetima poredane i klasificirane. U slučaju kada dođu u koliziju, onda se primat daje prioritetnijim tj. važnijim stvarima, a nevažne stvari se zanemaruju. U vašem slučaju u koliziju su došle dvije vrste dužnosti: – tvoje dužnosti prema roditeljima (poslušnost), i – tvoje dužnosti prema Allahu (pokornost).Dužnosti prema Allahu su prioritetnije pa im se s toga i daje prednost, što znači da ovdje nećeš poslušati roditelje, nego ćeš se pokoriti naredbi svog Gospodara – pokriti se, jer se ne smije pokoravati stvorenjima u onim stvarima u kojima se iskazuje neposlušnost prema Allahu. Preferiranje Allahovi naredbi niukom slučaju ne znači i apsolutno otkazivanje neposlušnosti i pažnje prema roditeljima.

Poslije Alaha roditelji, bez obzira bili muslimani ili nemuslimani, imaju najveće pravo na poslušnost kod svoje djece. S toga, i pored toga što im se nećeš, u ovoj stvari, pokoriti, dužna si da se s njima na najljepši način ophodiš, da im pažnju iskazuješ i potrebama udovoljavaš. Uzvišeni je rekao: „Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovom svijetu, velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. (En-Nur, 14-15.) Allah najbolje zna.

Na pitanje odgovorio: prof dr Sulejman Topljak- Novi horizonti