PROUČITE I PODIJELITE OVU RAMAZANSKU DOVU

Predstavljamo vam dovu, čiji je autor prof. dr. Fuad Sedić, dekan Islamske pedagoške akademije u Bihaću. Naime navedena dova je učena poslije jacije-namaza, uoči ramazanskog bajrama, 24. novembra 2003., u nesdžidu Islamskog bošnjačkog centra u Cirihu, što će, također, ako Bog da, uz dobivenu saglasnost autora biti tradicionalno učeno.

prof. dr. Fuad Sedić

Bismillahirrahmanirrahim
Hvala Allahu dž.š. i neka je salavat na Muhammeda s.a.v.s.

Dragi Allahu, Ti si Onaj koji sve čuješ, koji sve vidiš i Ti znaš šta je u našim srcima i Ti razumiješ sve jezike. Molimo Te na našem bosanskom jeziku, pa nam primi ove dove.

Dragi Allahu, ovo je posljednja noć ovog ramazana a Tvoj miljenik i poslanik Muhammed je rekao da Ti u zadnjoj noći Ramazana oslobađaš i štitiš svoje robove od džehennemske vatre, pa nam oprosti grijehe, smiluj nam se i zaštiti nas od džehennemske vatre.

Allahu naš, evo mi ispraćamo ovogodišnji Ramazan sa tugom u našim srcima, pa od Tebe tražimo da budeš sa nama zadovoljan, i oslobodi nas od džehennemske vatre.

Dragi naš Allahu, nemoj nam uskratiti dobro i oprost koji je kod Tebe zbog grijeha i zla koje je kod nas.

Dragi Allahu, primi naš ibadet: naše namaze, sedžde, ruku’e, primi naš post i daj da naša djela budu samo u ime Tebe.

Allahu naš, u Tvoje ime smo postili, Tvojom hranom se iftarili, pa primi naš post. Ti si Onaj koji sve čuje i sve zna.

Dragi naš Allahu, ne daj da budemo od onih koji od svoga posta neće imati ništa drugo osim gladi i žeđi, a od svoga namaza neće imati ništa osim umora i patnje.

Dragi Allahu, Tvoj Poslanik je rekao: -Postač ima dvije radosti, jedna je kada se iftari a druga kada se sretne sa svojim Gospodarom.

Gospodaru naš, mi smo se radovali našim iftarima dok smo postili pa daj nam da doživimo i drugu veću radost a to je susret sa Tobom.

Milostivi naš Allahu, mi vjerujemo u Tebe, slijedimo put Muhammeda s.a.v.s., vjerujemo u Sudnji dan, pa nam pomozi polaganje računa, otežaj vagu naših dobrih djela i umanji naša loša djela.

Dragi Allahu, daj da nam knjiga naših djela na Sudnjem danu bude data u našu desnu ruku, jer blago onome ko dobije knjigu svojih djela u desnu, a teško onome ko je dobije u lijevu ruku.

Gospodaru, pomozi nam prelazak preko Sirat-ćuprije i učvrsti tada naše noge.

Dragi Allahu,zaštiti ummet tvoga miljenika Muhammeda s.a.v.s., od svih iskušenja i belaja koji mu prijete i koji ga okružuju.

Ko god bude muslimanima želio zlo, Ti njega dragi Allahu učini da se o sebi zabavi i uništi ga onako kako on to zaslužuje.

Allahu naš, mi vjerujemo i svjedočimo da nema drugog boga osim Tebe, pa nam oprosti naše grijehe i zaštiti i nas i naše roditelje od džehennemske kazne.

Premilostivi Allahu, pomozi nam da ustrajemo u dobrim djelima i poslije Ramazana, ne daj da ostavimo svoj namaz niti ostale ibadete.

Podari nam, Dragi Allahu, da druge Ramazane dočekamo, a da islamski svijet bude u većem blagostanju, da budu složeniji, jači i da oni predvode čovječanstvo, jer jedino Islam može spasiti čovječanstvo od nedaća koje mu prijete.

Dragi Allahu, mi od Tebe tražimo sve ono najljepše što je od Tebe tražio Tvoj miljenik i poslanik Muhammed s.a.v.s. i utječemo Ti se od svega onoga od čega je kod Tebe tražio utočište i zaštitu Muhammed s.a.v.s.

Allahu naš, na Tebe se oslanjamo i Tebi se vraćamo i od Tebe oprost tražimo, pa nam oprosti.

Milostivi Allahu, smiluj nam se jer ako nam se Ti ne smiluješ bićemo upropašteni.

O Ti koji primaš pokajanje, mi se Tebi iskreno kajemo i tevbu činimo, pa primi naše pokajanje.

Stvoritelju naš, uputi nas i svu našu rodbinu, komšije i prijatelje na Pravi put. A one koji nisu ovaj Ramazan postili uputi na pravi put i osvjetli njihova srca tevbom i pokajanjem, jer Ti si onaj koji voli tevbu i opraštanje, pa oprosti i njima i nama.

Dragi Allahu, očisti naše duše od griješenja, munafikluka i svega lošega, jer ih jedino Ti možeš očistiti.

Dragi Allahu, mi od tebe tražimo Džennet i uputi nas da radimo djela koja će nas u njega dovesti.

Allahu naš, mi od Tebe tražimo zaštitu od Džehennema i zaštitu od grijeha i djela koja vode u njega.

Dragi Allahu, mi od Tebe tražimo Firdevs u Džennetu, i tražimo zaštitu od džehennemske patnje i kazne u kaburu. (3x)

Osvjetli naše kabure i učini ih džennetskim baščama a nemoj da budu džehennemske provalije. Oprosti grijehe i smiluj se našim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama živima i mrtvima.

Dragi Allahu, primi i ukabuli naše šehide i učini ih našim šefa’tdžijama-zauzimačima na Sudnjem danu.

Dragi Allahu, sačuvaj naše jetime i njihove majke i daj im svako dobro na ovome i na budućem svijetu.

O Ti koji daješ ozdravljenje, izliječi naše bolesne i smiluj im se.

Dragi Allahu, onima koji nemaju svojih kuća i toplih domova Ti budi zaštitnik i pomagač.

Dragi naš Allahu, nahrani gladne, napoj žedne, opskrbi siromašne, jer Ti si bogat a mi smo siromašni.

Pomozi nam, Dragi Allahu, da svoju djecu i omladinu odgojimo da vole Islam, da islamski žive i da budu spremni da se žrtvuju u cilju odbrane nas i naše vjere.

Dragi Allahu, Ti povrati našu omladinu našoj vjeri Islamu lijepim povratkom i sačuvaj ih od nemorala, droge i svega drugog što će ih odvesti u propast.

Učini nas od onih koji se ne stide svoje vjere Islama, ne stide svoga pozdrava selama, svoga islamskog odjevanja i islamskog življenja.

Pomozi mudžahide, koji se bore na Tvom putu, učvrsti njihove noge i pomozi im kao što si pomogao nama u Bosni kada nam je bilo najteže.

Svemogući Allahu, pomozi našoj braći u Palestini, Afganistanu, na Filipinima, u Sudanu i na svakom mjestu gdje se naša braća muslimani bore za odbranu svoje vjere, časti, zemlje i imetka.

Allahu naš, Ti uništi naše i njihove neprijatelje koji ih zlostavljaju, bespravno ubijaju, ubijaju njihovu djecu, otimaju im zemlju, izgone ih iz njihovih kuća.

Svemogući Allahu, Ti njih ponizi (kjafire) i na ovom i na budućem svijetu. Dragi Allahu, uništi Tvoje i naše neprijatelje, neprijatelje vjere Islama, jer si jedino Ti kadar i moćan da to učiniš.

Svemogući Allahu, sve one koji bespravno prolijevaju muslimansku krv Ti uništi i kazni, jer si Ti kadar i moćan.

Daj nam, Dragi Allahu, da znamo ko nam je prijatelj a ko neprijatelj i sačuvaj nas od svakog neprijatelja.

Daj nam da vidimo šta je istina i pomozi nam da je slijedimo, i daj nam da vidimo šta je laž i neistina i od toga nas udalji.

Dragi Allahu, objedini naša srca i daj nam slogu, i učini da se samo u Tvoje ime volimo, da jedni druge cijenimo i poštujemo.

O Najmilostiviji, oprosti nam sve naše grijehe, javne i tajne, ono što znamo a i ono što ne znamo, i ono što Ti bolje znaš i od nas samih.

Dragi Allahu, nemoj ostaviti ni jednog grijeha a da nam ga ne oprostiš, niti ijedne molbe a da nam je ne uslišaš, niti i jednog bolesnika a da ga ne izliječiš, niti i jednog zatvorenika a da ga ne oslobodiš.

Daj da budemo od onih koji su proveli noć Lejletul-Kadr u ibadetu i oprosti nam grijehe.

Allahu naš, Ti uistinu opraštaš i voliš praštanje, pa nam oprosti.

Daj nam,Dragi Allahu, lijepo zdravlje, korisno znanje, i učini nam bereket u vremenu i našim poslovima.

Sačuvaj nas smutnje svakog smutljivca i zlobe svakog zla.

Bože, sačuvaj nas okrutnosti, neimaštine, poniženja, jadna stanja. Sačuvaj nas, Bože, gluhoće, nijemosti, gubitka vida, pomućenja uma, gube i teške bolesti. Sačuvaj nas , Bože, duše koja se nemože zasititi, srca u kojem straha nema, molitve koja ne pomaže i dove koja se neprima. Sačuvaj nas tuge i smutnje u srcu.

Allahu naš, daj nam lijep završetak na ovome svijetu i daj da umremo kao muslimani i budi s nama zadovoljan, i daj da nam posljednje riječi budu: Ešhedu en la ilahe illellah ve ešhedu enne Muhammeden resulullah.

Dragi Allahu, Ti si u Kur’anu rekao-a tvoj govor je istina- -učite dovu a Ja ću vam se odazvati-pa mi Ti se obraćamo I molimo Te, pa nam primi naše dove.

Premilostivi Allahu, Ti vidiš ovu skupinu vjernika koji Tebe mole, oprosti svima nama. Nedaj da se sa ovoga mjesta raziđemo a da nam grijesi ne budu oprošteni, dove primljene a srca objedinjena.

Dragi naš Allahu, ovo su Tvoji robovi, Tebi su digli ruke, Tebe mole, plaču I traže Tvoju milost, pa im se smiluj.

Ti, Dragi Allahu, vidiš ove ruke I dlanove ispružene premaTebi, pa ne daj da se vrate prazne, Dragi Allahu, Ti čuješ ove naše dove pa ih primi I nemoj ih ostaviti neuslišane.

Rabbena atina fiddunja haseneten ve filahireti haseneten ve kina azabenar. Subhane Rabbike rabil izzeti amma jesifun ve selamun alel-murselin, vel-hamdu lillahi rabbil-alemin el-Fatiha.

svijetislama.blogger.ba