PROČITAJTE: NEĆE UĆI U DŽEHENNEM ONAJ KOD KOGA SE NAĐU OVE TRI STVARI

Visits: 2003 Today: 3

Prenosi se od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je Allah, subhane ve teala, obećao da neće ući u Džehennem onaj koji čini ova tri djela:

  1. Predanost u obavljanju namaza u njihovo vrijeme, a posebno sabaha i ikinije namaza – Prenosi Ebu Bekr ibn Umare ibn Ruejbe, od svoga oca da je rekao: ”Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, kad kaže: ‘U Džehennem neće ući onaj ko klanja prije izlaska sunca i prije njegova zalaska” tj. sabah i ikindiju”. (Muslim i Ahmed) Dakle, riječi: „prije izlaska sunca i prije njegova zalaska“ ukazuju na stalnu obavezu obavljanja namaza isključivo u njegovo vrijeme.
  2. Koraci na Allahovom putu

Onaj čije noge budu uprašene od koračanja na Allahovom putu, bilo da je u ibadetima ili džihadu. Prenosi se od Aabyeh bin Rifa’ah r.a da je kazao: Sustigao me je Ebu Abes a ja sam išao na džumu namaz pa mi je rekao: Čuo sam od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „U Džehennem neće ući onaj čije se noge upraše od koračanja na Allahovom putu.“ (Buhari)

  1. Predanost u obavljanju 4 rekata prije i 4 poslije podne namaza

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „U Džehennem neće ući onaj ko redovno klanja 4 rekata prije i 4 poslije podne namaza.“ (Tirmizi, hasen hadis)

Izvor: sabayacafe.com
Prijevod i obrada: Akos.ba