Pročitajte! Kategorije ljudi spomenute u Kur’anu da ih Allah voli:

Visits: 26 Today: 2

Kategorije ljudi spomenute u Kur’anu da ih Allah voli:
1- Allah voli bogobojazne.
2- Allah voli strpljive.
3- Allah voli pravedne.
4- Allah voli one koji se često kaju.
5- Allah voli one koji se mnogo čiste.
6- Allah voli dobročinitelje.
7- Allah voli one koji se na Allaha oslanjaju.
8- Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.

Blago se onome ko potpadne pod bilo koju od ovih 8 kategorija.

Potrudi se da budeš makar u jednoj od 8 spomenutih kategorija piše Elvedin Pezić