PRIPAZITE NA OVO JER VEĆINA KAŽNJAVANJA U KABURU ĆE BITI ZBOG OVOGA

Ima mnogo hadisa u kojima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava na kaznu koja je predviđena za one koji se ne budu čuvali mokraće.Ebu Hurejre, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Posalnik ,sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Većina patnje u kaburu biće zbog nečuvanja od mokraće.” (Ahmed, Ibn Madže i Hakim)Ebu Umame, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se mokraće jer je to prvo zašto će čovjek biti pitan u kaburu.” (Taberani)

Šekij ibn Mati’ Asbehi, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Posalnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Četvorica će dodatno uznemiravati stanovnike Džehennama, trčeći između Hamima i Džehima i govoreći: teško nama, propali smo. Džehennemlije će se međusobno raspitivati: – Ko su ova četvorica, dodatno su nas uznemirili a i tako nam je teško. To su: čovjek koji je u užarenom kovčegu, čovjek koji za sobom vuče svoja crijeva, čovjek iz čijih usta curi krv i gnjoj i čovjek koji sam jede svoje meso. Upitaće za onoga koji je u užarenom kovčegu, pa će im se reći da je to čovjek koji je umro a ostao je dužan ljudiam, pa te dugove nema ko da vrati i izmiri. Zatim će se reći za onoga koji vuče svoja crijeva da nije vodio računa gdje mu pada mokraća i nije to prao. Za onoga iz čijih usta curi krv i gnjoj će se reći da je koristio svaku ružnu i bezobraznu riječ i nju je sa zadovoljstvo koristio. I za onoga koji jede sam svoje meso će se reći da je ogovarao ljude.” (Ibn Ebi Dunja, Taberani i Ebu Nuajm, Pogledaj El-Kebair str. 141 i Ez-Zevadžir 1/208).Molim Allaha da nas učini od onih koji se često kaju i često čiste i koji vode računa o čistoći tijela, odijela, kao i mjesta u kojem žive. Amin.

Bilal ef. Hodžić Rijaset.ba