PRED POJAVU DEDŽDŽALA NASTUPIĆE GODINE SA PUNO KIŠE A S MALO PLODA

Poslanik sallAllahu alejhi we sellem, kaže: „Pred pojavu Dedždžala nastupiće godine sa puno kiše a s malo ploda; iskreni će se ugoniti u laž, a vjerovaće se lažovu. Prevarant će se smatrati poštenjačinom, dok će se poštene osobe proglašavat prevarantima. Tada će prozboriti ruvejbidah! Bi rečeno: Allahov Poslaniče, ko su ruvejbidah? Reče: Potpuno bezvrijedni ljudi!“ (el-Mu’udžem el-Kebir, 18/67)