PRAVA MUSLIMANKE NA SEKSUALNI ŽIVOT

Islam se brine o prirodi udane žene. Na temelju toga, naša vjera dozvoljava ženi određenim prava u seksualnom životu. Ženska prava na seksualne aktivnosti:

a) Zabrana spolnog odnosa sa njom bez predigre.
Ako u odnosu nema predigre, žena može ostati nezadovoljna. Dakle, Allah naređuje predigru.b) Zabrana supruga posegnuti za sredstvima zaštite, bez pristanka žene.
Jedan od razloga koji pridonose razvoju žena u uživanju intime, nema sumnje da osjeća da je suprug dobio zadovoljštinu. Žena kada nije zadovoljena a otići od nje – to je nepravda. Zato je rekao: “Allahov Poslanik, savs, (savs) zabranio bi azle (ejakulacija izvan vagine) bez suglasnosti njegove supruge”.c) Zabrana izbjegavanje seksualnih odnosa sa suprugom.
Ne možete ni zamisliti veću nepravdu nego da muž napusti ženu bez seksualne pozornosti. Ovaj stav ne čini samo njezino fizičko nezadovoljstvo. To je također moralno poniženje. Dakle, naš Gospodar, koji zna bolje od svoje kreacije,naređuje čovjeku koji vjeruje u Allaha
(Kur’an, 4: Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli, ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnosti. I ako vi budete odnose popravili i nasilja se klonili – pa, Allah će, zaista, oprostiti i samilostan biti.129)
Allahov Poslanik (savs) zabranio vjerniku da izbjegava intimnost u braku.
Možda je razlog za to je da je takvo ponašanje nepravda (zulm) prema ženama. A možda to ometa duhovni razvoj. No, za bilo koju svrhu to može biti učinjeno, Allahov poslanik (savs) zabranio ljudima da se odmaknu od seksualnih aktivnosti.

d) druga žena ima pravo da islam ne osuđuje njezino pomanjkanje seksualnog života bez ponavljanja u budućnosti. Islam uspostavlja tri puta razvesti se, a nakon razvoda žena treba stajati samo četiri mjeseca, onda je moguće da se ponovno uda- Ako je muž impotentan, žena može se obratiti sudu za razvod braka s njim.e) Islam uspostavlja određeni dio iddah.
Nakon razvoda, žena nakon tri menstrualnog ciklusa i tri perioda čistoće, a nakon suprugove smrti – nakon četiri mjeseca i deset dana, ona se može ponovno udati. Ako je ona bila trudna, onase može udati odmah nakon rođenja, nije dopušteno da se spriječi njezin brak.

izvor islamiconline Za Nove Horizonte A/B