Poučna priča: Žena koja je tražila muža koji uči cijeli Kur’an svaki dan, posti cijelu godinu i klanja noćni namaz

Jedna žena se htjela udati, ali je željela vrlo pobožnog muža, pa je rekla da će se udati za muškarca koji čita cijeli Kur’an svaki dan, posti cijelu godinu i ostaje budan i obožava Allaha tokom cijele noći.Bila je to vrlo lijepa žena i mnogi prosci su je željeli oženiti, ali su znali da ne mogu ispuniti uvjete koje je postavila. Jedan čovjek se ohrabrio i rekao da ih on može ispuniti. Imam ih je vjenčao.Odmah nakon prve noći u braku, žena je primjetila da njen muž ne uči cijeli Kur’an svaki dan, niti posti, niti ostaje budan tokom noći kako bi klanjao noćni-namaz, ali ona odluči da ga pusti nekoliko sedmica da vidi hoće li biti kakvih promjena. Promjena nije bilo, pa je žena zatražila razvod.Oboje su izašli pred suca, a sudac je upitao: „Koji su bili uvjeti za brak?– Čovjek odgovori: “Ona je od mene tražila da učim cijeli Kur’an svaki dan, postim cijelu godinu i da klanjam noćni namaz svaku noć.”Sudac je upitao: „Jesi li ispunjavao ove uslove?– “Čovjek je mirno odgovorio: „Da.“Sudac odgovori: „Ti lažeš, tvoja žena kaže da ih ne ispunjavaš i da je to razlog zbog kojeg ona traži razvod.“Ali čovjek je uporno tvrdio da ispunjava uslove, tako da ga je sudac upitao: “Da li si čitao cijeli Kur’an svaki dan?“ Čovjek je odgovorio potvrdno. Sudac, vidno zbunjen, ga upita: “Kako čovječe? Kako si u stanju da to učiniš?“Čovjek mirno odgovorio: „Učim suru Ihlas tri puta dnevno, a prema riječima našeg poslanika Muhammeda, a.s., učenje sure Ihlas tri puta je ekvivalent učenju cijelog Kur’ana.“Sudac se zaintrigirao, pa je upitao: “Kako si mogao postiti cijelu godinu?“Čovjek je odgovorio: „Ja sam postio cijeli mjesec ramazana, onda postio još šest dana u mjesecu ševalu, a prema poslaniku Muhammedu, a.s., onaj koji isposti ramazan, pa nakon toga još šest dana u mjesecu ševala, kao da je postio cijelu godinu.“Sudac je šutio, nije mogao reći da čovjek nije u pravu, pa je konačno upitao: „A kako si ostajao budan cijelu noć u molitvi Allahu, kada je tvoja žena vidjela da spavaš?“Sudac je mislio da čovjek ne može odgovoriti na ovo pitanje, ali čovjek, hladno je odgovorio: „Klanjao sam jaciju u džematu, a nakon toga sam sljedeći dan klanjao sabah u džematu, a prema riječima poslanika Muhammeda, a.s., „Onaj koji je klanjao sabah i jaciju u džematu, kao da je ostao cijelu noć budan, klanjajući noćni-namaz.“Sudija je nakon toga dugo sjedio gledajući u čovjeka.Onda je rekao čovjeku i njegovoj ženi “Vratite se svojoj kući, ne postoji ništa krivo sa ovim brakom.“

Za Akos.ba preveo Jasmin Mujakić