Poučna priča: Sadakom zaradio džennet

U vrijeme Isa, a.s., živio je jedan čovjek kojeg zbog svoje škrtosti prozvaše ružnim nadimkom „mel’un“ – što znači „proklet“. Jednog dana dođe mu nekakav čovjek koji je odlučio krenuti u džihad, te mu se obrati riječima: „O, mel’une, daj mi nešto od oružja čime bih mogao da se borim na Božijem putu, a čime bih tebe sačuvao Džehennemske vatre.“Ovaj ga glatko odbi, ne dade mu ništa, te se ovaj čovjek vrati. U međuvremenu, ovaj škrtac se pokaja, a ovaj gazija ponovo naiđe tim putem. Mel’un ga zovnu i dade mu svoju sablju kako bi ovaj mogao ići u džihad.Isa, a.s., bijaše u društvu jednog pobožnjaka koji je činio ibadet sedamdeset godina, kad naiđe ovaj mudžahid sa prelijepom sabljom, Isa, a.s., ga upita: „Odakle ti ta sablja?“ Ovaj odgovori da mu je dao mel’un. Isa, a.s., se vidno obradova njegovoj sadaki. Isa, a.s., se zaputi sa ovim pobožnjakom u namjeri da prođe pored mel’una, koji je sjedio pred svojim vratima. Kad su bili nedaleko od njega, mel’un pomisli u sebi: ‘Vala ću ustati kako bi u stojećem položaju gledao u lice Isa, a.s., i u lice njegovog pobožnjaka.’

Dok su prolazili, u stojećem položaju je gledao u njihova lica, a pobožnjak ne mogaše otrpiti, nego reče: ‘Ja bježim i trežim zaštitu daleko od ovog prokletnika, prije nego me sprži njegova vatra.’Onda Uzvišeni Allah objavljuje Isau, a.s.: „Reci tom mom robu griješniku, da sam mu već oprostio, zbog sablje koju je dao kao sadaku i zbog njegove ljubavi prema tebi koju je izrazio ustajući na noge. I reci tom pobožnjaku da će biti s tobom u Džennetu.“Pobožnjak ponovo ne mogaše otrpiti, nego reče kako on ne želi u Džennet sa njim, niti želi takvog druga. Uzvišeni Allah ponovo objavljuje Isau, a.s.: „Reci mome robu: ‘Ti nisi zadovoljan sa Mojom odredbom i omalovažavaš Mog roba, i zato te ja proklinjem i određujem da budeš stanovnik Džehennema, njemu dajem tvoje mjesto u Džennetu, a njegovo tebi u Džehennemu.’

Izvor: ”Liječi se sadakom”
Autor: Halil Ahmetspahić
Za Akos.ba priredila: Fahreta Vreva