Poučna priča o snazi “ženske” dove

Tražio sam od mojih saputnika dozvolu da odem, ali su oni insistirali da ostanem tu noć s njima. Ali nisam mogao, kazao sam im da ću prošetati i udahnuti malo svježeg zraka. Ostavio sam ih i krenuo sam šetati po mraku, a onda sam iza jednog brežuljka čuo zvuk plača i dove.Pogledao sam i ugledao ženu koja je izgleda bila u nevolji i jadu. Jako je plakala i iskreno dovila Allahu, s.v.t..Prišao sam joj i upitao je: “Sestro, šta te to natjeralo da toliko plačeš?”Ona je odgovorila: “Moj muž je grub i nepravedan čovjek. Izbacio me iz kuće, uzeo mi djecu i zakleo se da ih nikada više neću vidjeti, a nemam nikoga niti gdje da odem”.“Zašto ne izneseš svoj slučaj kadiji”, upitao sam je.Ona je nastavila još jače da plače: “Kako žena poput mene može doći do kadije?”

Šejh je završio svoju priču plačući: “Žena je sve ovo kazala neshvatajući da je Allah, s.v.t.., dovukao kadiju za njegov vrat direktno pred nju”.SubhanaAllah! Ko mu je naredio da izađe u tami noći? Da se zaustavi tačno ispred nje i da je, kao kadija, pita za njene potrebe?Šta je dovila ova jednostavna, siromašna žena da bi na nju bilo odgovoreno ovom brzinom i na ovaj način?Svi vi koji osjećate bol i jad, koji mislite da se svijet okrenuo protiv vas, samo podignite svoje ruke prema nebu i nemojte reći: “Kako da riješim moje probleme?”Umjesto toga, budite ponizni pred Onim koji čuje i korake najmanjeg mrava.Budite sigurni da vas očekuje nešto lijepo nakon vašeg strpljenja.Zaista, Allah, s.v.t., vas ne iskušava ni iz jednog drugog razloga osim ako se u tome krije dobro za vas, čak iako mislite suprotno!

IslamBosna.ba