Poučna priča: Jetim koji je čekao Allaha

Neki čovjek je prolazio zapuštenom ulicom, pa vidje dječaka koji se doimao inteligentno i pronicljivo, a koji je izgledao jako mršav.Čovjek mu dade nešto novaca, pa ga upita: „Zbog čega si ovdje, dječače?“Dječak mu odgovori: „ Čekam Allaha da dođe i pobrine se za mene, gospodine.“Čovjek se začudi, pa reče: „Čekaš Allaha?“Dječak mu uzvrati: „Da, Allah mi je poslao majku, pa je uzeo Sebi, a prije toga mi je uzeo oca i braću. Majka mi je rekla da će poslije nje doći Allah da se pobrine za mene, pa Ga ja sada čekam, gospodine.“Dječak se zatim okrenu čovjeku i reče: „Zar ne vjeruješ da će Allah doći? Moja majka nikad nije lagala i nije znala osim za istinu, ako mi je rekla da će Allah doći onda ja vjerujem da hoće koliko god da potraje čekanje.“Čovjekove oči se napuniše suzama pa odgovori dječaku: „Tvoja majka nije slagala, Allah me je poslao zbog tebe“Na to se dječak slatko osmjehnu i reče: „Ali mnogo si se zadržao u putu, gospodine.“Gospodaru, molimo te da oprost, zaštitu i pomoć jetimima!Kaže Allahov poslanik Muhammed, s.a.v.s., o jetimu u hadisu: “Želiš li da ti srce bude blago i da ostvariš svoje želje? Budi milostiv prema jetimu, pomiluj ga po glavi i nahrani onim čime se ti hraniš: srce će ti biti blago i svaka
će ti se želja ispuniti.” (Hadis bilježi Bejheki.)
“Allahu je najdraži ona porodica koja se brine o jetimu.” (Hadis prenosi Ebu Umame)

Izvor: facebook.com/yohka.anaa … Prijevod i obrada za Akos.bA: Adina Muratović-Voloder

Pročitajte još: Poučna priča: Uhvati me za ruku, oče!

Jedna djevojčica je prelazila sa svojim starim ocem preko mosta. Brižljivi otac se bojao da mu kćerkica ne padne, pa joj reče: „Dušo, uhvati se čvrsto za moju ruku, da ne padneš u rijeku.“Djevojčica mu na to reče: „Ne, oče. Uhvati ti mene za ruku.“Otac začuđeno upita: „Pa zar ima neke razlike u tome?“Djevojčica mu odgovori: „Ako ja tebe uhvatim za ruku, možda neću moći da se držim, pa može ruka da mi isklizi i da padnem. Ali ako ti mene uhvatiš za ruku, ti je nećeš nikada pustiti da isklizi.“Kada onome koga voliš vjeruješ više nego samom sebi, i kada si sigurniji da staviš svoj život u njegove ruke, više nego u svoje, onda uhvati za ruku onoga koga voliš i ne čekaj da on uhvati tebe.

Izvor:yohkaa.anaa Prijevod i obrada:Akos.bA