Poučna priča dvadeset i trećeg dana ramazana: Znaš li čuvati tajnu?

bu ez-Zehrijja pripovjeda: “Otputovao sam u Tarsus te sam otišao kod Ebu Muavije el-Esveda nakon što je oslijepio. U njegovoj kući sam vidio kako Mushaf visi sa zida pa sam mu rekao: “Da ti se Allah smiluje. šta je ovaj Mushaf, pa ti ne vidiš?”
On mi odgovori: “Moj brate, hoćeš li sačuvati moju tajnu dok ne umrem?”
Rekoh: “Hoću.” Onda mi on reče: “Zaista, kada učim Kur’an vid mi se vrati”

Ebu Hamza Nasir bin el-Feražd es-Eslami, sluga Ebu Muavije el-Esveda pripovjeda nešto slično: “Ebu Muavija je izgubio vid. A kada je htio učiti Kur’an tražio bi po sobi Mushaf sve dok ga ne bi našao. I čim bi ga otvorio Allah bi mu vratio vid, a kada bi ga zatvorio odmah bi opet oslijepio”.

Izvor: ‘Sifat es-Safvah, 2/413-414 IslamBosna.ba