POTEZ VRIJEDAN HVALE: SARAJEVSKA OPĆINA DODJELJUJE MJESEČNO 50 KM NAJUGROŽENIJIM GRAĐANIMA

Visits: 34 Today: 2

Općina Centar Sarajevo i ove godine u sklopu brige o najranjivijim kategorijama stanovništva realizira projekt “Hljeb i mlijeko za penzionere” u okviru kojeg obezbjeđuje po 50 KM mjesečno za 445 socijalno ugroženih sugrađana za kupovinu osnovnih životnih namirnica.

Od navedenog broja korisnika među dobitnicima sredstava za juni je 390 penzionera sa minimalnim primanjima, te 55 socijalno ugroženih osoba preko 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju. Sredstva su izdvojena kao participacija za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.

U općinskom budžetu za 2021. godinu za ovu namjenu izdvojeno je 300.000 KM. Od navedenog iznosa 260.000 konvertibilnih maraka je obezbijeđeno za socijalno ugrožene penzionere, dok je 40.000 KM namijenjeno socijalnim ugroženim osobama starijim od 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju.

Uslovi koje penzioneri moraju ispunjavati da bi ostvarili pravo na ovu pomoć je da imaju minimalnu penziju, odnosno da ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 400 KM, što važi i za osobe preko 60 godina starosti. Podnosioci zahtjeva moraju biti prijavljeni najmanje dvije godine na području općine Centar.

Osim toga, jednočlano domaćinstvo u svom vlasništvu može imati najviše 50 kvadrata stana u objektima kolektivnog stanovanja, a u slučaju da žive u individualnim stambenim jedinicama, dozvoljena veličina stana je do 60 kvadratnih metara prenosi crna-hronika