Poštovana i voljena majko, suprugo,sestro, kćeri, obuci se propisno

POŠTOVANE MAJKE, SUPRUGE, SESTRE, KĆERI.
Molim Vas, da kada dolazite na islamski vjerski obred: akika, šerijetsko vjenčanje, mevlud, tevhid, u posjetu džamiji, a pogotovo dženazu da se odjenete po propisu i onako kako dolikuje ženi muslimanki i obredu na koji ste došli.
To znači da morate pokriti cijelo tijelo osim lica i šaka. Ovo je šerijetski, islamski propis. Inače, pokrivanje punoljetne žene muslimanke je farz – obaveza kao što su i klanjati namaz, postiti ramazan itd..

Na obaveznost hidžaba ukazuje i hadis Božijeg Poslanika, a.s., koga je zabilježio Ebu Davud u svom Sunenu od Aiše, r.a., u kome se navodi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao Esmi, kćeri Ebu Bekrovoj: „Esma, kada žensko postane punoljetno, nije dozvoljeno da joj se vidi išta drugo osim ovoga i ovoga, pokazavši na lice i šake.“

Draga naša majko, sestro, suprugo, kćeri, nemoj da ti prvi i zadnji hidžab budu ćefini, kada preseliš na ahiret pa te ogasule i zamotaju u ćefine.
Allah je učinio da žena, majka, sestra, kćerka bude dostojanstvena, da čuva svoju čast i ugled.

Nemojmo sami sebe ponižavati.
Ja Rabbi, daj nam da našu vjeru razumijemo na najbolji način, grijehe nam oprosti.
Našim majkama, suprugama, kćerkama, sestrama daj svako dobro na oba svijeta. Amin

S.Š. cazin.ba