Postoji li namaz ili dova za viđenje Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u snu

Pitanje: Postoji li poseban namaz koji se klanja ili dova koja se uči za
snoviđenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?
Odgovor: Snoviđenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, velika je
blagodat koju Svemogući Allah daje onome kome On želi od Svojih robova.
Musliman može moliti da ga Allah obdari tom blagodati. Ljudi koji poznaju i
slijede Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, sunnet imaju veću mogućnost
da usniju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ne znam da postoji posebna

dova za snoviđenje Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. U jednom
apokrifnom hadisu stoji: “Koji god vjernik klanja uoči petka dva rekata, učeći
na svakom rekatu Fatihu i po dvadeset puta suru Ih/as, zatim nakon se/ama
kaže hiljadu puta: ‘Sallallahu ala Muhammedin En-Nebijjil-umi}}: vidjet će
.me u snu, a ko me vidi u snu, Allah će mu oprostiti grijehe.”1743 Lanac
prenosilaca ovog hadisa ima nekoliko mahana, a njegov tekst se kosi s
vjerodostojnim hadisima. Između ostalih, sučeUava se s hadisom koji je
zabiUežio imam Muslim, a u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, zabranio da se noć uoči petka odredi za ibadet. Imam
Nevevi u djelu El-Minhadž, 8/18, naveo je konsenzus pravnika da je
pokuđeno odrediti noć uoči petka za ibadet, a Allah, dželle šanuhu, najbolje
zna.

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima:


svjetlo-dunjaluka.com