Postoji li način da se dobročinstvo koje smo propustili uraditi roditeljima nadomjesti?

Neki dan sam sreo jednog prijatelja i ovako mi kaže:
“Bogami, insan se nekad osami, prazna kuća bez njih, pa mi na um padne, kako sam mogao još dosta toga uraditi prema njima, dok su bili živi.”Ali, nije sve izgubljeno, postoji recept i način, da se svo dobročinstvo, koje nisi uradio prema njima nadomjesti.Kako?– dovom, stalno za njih dovi, da im se Allah smiluje i oprosti– sadakom, dijeli pred njihovu dušu sadaku– kurbanom, žrtvuj pred njihovu dušu kurbane– hadžom, obavi za njih ili plati da se obavi hadžSve ovo stvari, ako ih budeš radio, mogu da nadomjeste propuštene trenutke dobročinstva prema umrlim rodteljima, za koje misliš da si ih mogao uraditi a nisi.

Piše: Saudin Cokoja
Akos.ba

Pročitajte još: Enes bin Malik: Dječak koji je rastao uz Allahovog Poslanika s.a.v.

Mladi ashab koji je još od ranog djetinjstva bio u hizmetu Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, Enes bin Malik, r.a., prenosi:“Kada je Allahov Poslanik s.a.v.s. stigao u Medinu, nije imao hizmećara. Moj oćuh, Ebu Talha, uzeo me za ruku, odveo Allahovom Poslaniku, i rekao:“Ja Resulallah, Enes je pametno dijete, dozvoli mu da ti budse u hizmetu.“ Od tog dana ja sam postao hizmećar Allahova Poslanika s.a.v.s. Za vrijeme mog hizmeta, on mi nikada nizašta nije rekao: „Zbog čega si to tako učinio?“, niti mi je ikada za nešto što nisam učinio rekao: „Zbog čega to nisi učinio?“ (Buhari, Vesaja, 26, Diat, 27; Muslim, Fedail,54)Jednog dana je jedna od supruga Allahova Poslanika, s.a.v.s, Enesu, r.a., rekla: „Trebao si to drugačije uraditi!“ Na to je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: „ Pustite dijete on nije uradio ništa sem onog što je Allah, dž.š., htio.“(Taberani, Mu’dzemu’s-Sagir, 2/118)Kada je Allahov Poslanik s.a.v.s, Enesa bin Malika, r.a., na prijedlog njegove majke i oćuha primio u hizmet Enes, r.a., je imao tek desetak godina. A približno deset godina hizmetio je našem Poslaniku s.a.v.s. Dakle, njegova mladost protekla je uz Allahova Poslanika, s.a.v.s. Zbog toga je počašćen da bude treći po redu među ashabima koji su prenijeli najviše hadisa. Njegov doprinos i hizmet u širenju islama i podučavanju vjeri su ogromni. Bereketom dova Allahova Poslanika s.a.v.s imao je veoma dug život.

Enes, r.a., prenosi sljedeći događaj koji svjedoči o blagosti toleranciji Allahovog Poslanika s.a.v.s. „Allahov Poslanik, s.a.v.s, posjedovao je najljepši ahlak od svih ljudi. Jednog dana, poslao me da uradim nešto. Ja izađoh na ulicu, ali sretoh djecu koja su se igrala (Pridružih se njhovoj igri zaboravih na posao koji sam trebao uraditi). Nakon nekog vremena, iza mene se pojavi Allahov Poslanik s.a.v.s i spusti svoju ruku na moju glavu. Okrenuh se i vidjeh da mi se osmjehuje. Upita me: „Eneščiću, jesi li otišao na mjesto na koje sam te poslao?“ Odgovorih: „Krenuo sam tamo ja Resulallah.“(Muslim, Fedail, 54; Ebu Davud, Edeb,2)Kao što vidimo, iako je Enes, r.a pokazao slabost u izvrsavanju date mu obaveze, ponos svjetova, Allahov Poslanik s.a.v.s, nije se naljutio na njega. Podsjetio ga je na dužnost blagim riječima i nasmijanim licem. Takav stav kao Allahov Poslanik s.a.v.s, trebaju imati na umu roditelji koji se, sa ili bez razloga, ljute i viču na svoju djecu.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić