POSTAČ U ČIJEM PRISUSTVU DRUGI JEDU IMA POSEBNU NAGRADU

Postač u čijem prisustvu drugi jedu, kao djeca, bolesnici, žene u hajzu, nepokorni muslimani i sl. – ima veliku nagradu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Doista, na postača, u čijem se prisustvu jede, meleci donose salavate.” Tj. mole za njegov oprost kod Allaha, dželle še’nuh.

(Hadis su zabilježili Ahmed, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme, Ibn Hibban i drugi s vjerodostojnim lancem prenosilaca, kako to tvrde Tirmizi, Ibn Huzejme, Ibn Hibban i drugi.)

N-um