Poslanikova, s.a.v.s., dova protiv vatre i kazne džehennemske (DRAGI MUSLIMANI, TREBALI BISTE JE ZNATI)

Visits: 763 Today: 3

‘Aiša, r.a., kazuje da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., učio ove dove: Allahumme inni e’uzu bike min fitneti-n-nari, ve azabi-n-nari, ve fitneti-l-kabri, ve azabi-l-kabri, ve min šerri fitneti-l-gina ve min šerri fitneti-l-fakri. Ve e’uzu bike min šerri fitneti-l-mesihi-d-dedždžal.

    Allahummagsil hatajaje bi mai-s-seldži ve-l-beredi, ve nekki kalbi mine-l-hataja kema nekkajte-s-sevbe-l-ebjeda mine-d-denesi, ve ba’id bejni ve bejne hatajaje kema ba’adte bejne-l-mešriki ve-l-magribi. Allahumme inni e’uzu bike mine-l-keseli ve-l-haremi ve-l-me’semi ve-l-magremi.

    (Allahu, od Tebe tražim zaštitu od Vatre i kazne u Džehennemu, kaburske smutnje i kazne, od zla smutnje bogatstva i zla smutnje siromaštva. Utječem Ti se od zla Dedžalove smutnje.    Allahu operi moje grijehe snijegom i gradom i očisti moje srce od grijeha kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine. Allahu, udalji me od grijeha kao što si udaljio istok od zapada. Allahu. Ja Ti se utječem od lijenosti, starosti, grijeha i duga.) (Muslim 589)

Bogatstvo nekada učini da se čovjek uzoholi i osili i da zaboravi one kojima je pomoć potrebna, a siromaštvo poljulja čovjekovu nadu, pa mnogi zbog toga čak i vjeru izgube. Vjerovjesnik, s.a.v.s., zato je učio dovu, tražeći od Allaha da nas sačuva iskušenja, i bogatstva i siromaštva.

Traženje zaštite od Allaha Uzvišenog bila je prepoznatljiva crta našeg Vjerovjesnika, s.a.v.s., i trebalo bi da ga slijedimo u tome.

Izvor: ,, Kako se sačuvati džehennema i njegovih strahota”

Autor: Šefik Kurdić

Za Akos.ba pripremila: Adisa O