Posjeta bolesnoj osobi poredi se s posjetom Uzvišenom Allahu.

Posjeta bolesnoj osobi poredi se s posjetom Uzvišenom Allahu.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi hadis-i kudsijj u kojem Božiji poslanik kaže:

“Gospodar svjetova reći će na Sudnjem danu: “Čovječe, Ja sam se razbolio, ali me ti nisi posjetio.” Čovjek će upitati: “Kako da Te posjetim, Gospodaru, kad si Ti Gospodar svjetova?” Reći će: “Zar nisi znao da se taj i taj Moj rob razbolio, a ti ga nisi posjetio?” Zar ne znaš da bi Me našao kod njega da si ga posjetio?”

(Buharija, Edebu’l-mufredu, 517) Nema snage ni moći, osim sa Allahom Dž.š