Poruka za birače u inostranstvu: Ovdje možete provjeriti svoje prijave za glasanje izvan BiH

Centralna izborna komisija BiH obavještava birače izvan Bosne i Hercegovine da je u CIK-u u toku obrada prijava za glasanje putem pošte.U vezi s tim potrebno je, kako navode, da sve osobe koje su dostavile prijave za glasanje putem pošte redovno prate status realizacije svoje prijave za glasače izvan BiH putem internet stranice CIK-a te unosom traženih ličnih podataka, kako bi bili pravovremeno informirani o statusu svoje prijave, odnosno svojoj registraciji za glasanje izvan Bosne i Hercegovine.

Nakon obrade prijava birača za glasanje izvan BiH bit će sačinjen izvještaj na osnovu koga će Centralna izborna komisija BiH donijeti odluku o zaključivanju Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine o čemu će javnost biti blagovremeno informirana.

– Također, obavještavamo javnost da je za Lokalne izbore 2020. godine dostavljen mnogo veći broj prijava glasača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine u odnosu na prethodne izborne cikluse. Centralna izborna komisija BiH je u cilju efikasnosti u aktivnosti obrade predmetnih prijava, te okolnosti da se predmetna aktivnost odvija u okolnostima pandemije COVID – 19, organizirala rad postojećeg i dodatno zaposlenog osoblja u više smjena kako bi blagovremeno okončala registraciju svih validnih prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine – saopćio je CIK.

saff.ba