Poruka mojim prijateljma, koji su iskušani sa dugom ili neizlječivom bolešću!

Nakon što zapadnemo u stanje teške i duge bolesti, među prvim pitanjima, koja nam na um padnu, jeste:”Bože, zašto baš ja, šta sam skrivio, bio sam dobar, plemenit, pomažem, dobre sam duše?”

Tvoja bolest, nije slučajna. Ona, iako u našim očima izgleda strašno, zna biti i poklon od Allaha za svoga roba. Allah preko bolesti, želi da očisti svoga roba od najmanjeg grijeha.

Pročitaj dva slikovita primjera iz života Poslanika, s.a.v.s., a on ne govori po svome nahođenju, nego riječima, nadahnutim od Boga, Allaha, dž.š. Njegove su riječi pune nade i života, pročitaj i zapamti. O njima treba da razmisli bolestan i zdrav insan.

1) Poslanik, s.a.v.s., posjetio je svoga prjatelja, Zejd ibn Erkama, r.a., koji je imao jake bolove u očima, samo što nije oslijepio. Nakon dvije sedmice, Poslanik, a.s., ga je vidio na pijaci. Iznenadivši se, upita ga:”Šta je bilo sa očima Zejd?” On odgovori:”Ozdravio sam Poslaniče, prošlo me!” A Poslanik, a.s., ga opet upita:”A šta da nisi ozdravio?” Zejd reče:”Strpio bih se i nadao Božijoj nagradi Poslaniče!” A onda mu je Poslanik, a.s., rekao i svima nama poručio veoma važno pravilo u bolesti:”A da je tako bilo i ostalo, znači da si ostao bolestan, sreo bi Allaha bez ijednog grijeha.” (Ahmed i Ebu Davud)

2) Ata’ b. Ebi-Rebbah, r.a., kaže:”Rekao mi je Ibn-Abbas, r.a.,: “Želiš li da ti pokažem ženu koja će biti medu stanovnicima Dženneta?’ Odgovorio sam: ‘Naravno.’- ‘Evo, ova crna žena,’ reče on, ‘došla je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla:
‘Pri napadu padavice padam na zemlju i otkrivam se, pa moli Allaha za mene!’ Na to je on, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Ako se strpiš, imat ćeš Džennet, a ako hoćeš, molit ću Allaha da te izliječi.’ Tada je ona rekla: ‘Zaista, ću se strpiti.’ Još je rekla: ‘Uistinu, ja se otkrivam (za vrijeme napada epilepsije), pa zamoli Allaha da se ne otkrivam!’ – I on, sallallahu alejhi ve sellem, je molio za nju.” (Buhari i Muslim)

Iz hadisa se jasno vidi, da bolesna žena nije htjela da ozdravi na ovom svijetu, nego je izabrala sabur-strpljenje a zato je izabrala Džennet i ulazak u njega bez grijeha.

Dvije ključne stvari, dragi moji prijatelji, koji imate neku od bolesti, su: sabur (strpljenje) i nada da će vas Allah preko vaše bolesti očistiti od grijeha i da će vam to biti garanat ulaska u Džennet, a tamo nema bolesti.

Jer, Allah želi da vas očisti i da Ga sretnete bez grijeha!

Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Vjernika ne pogodi ni bolest, ni nesreća, ni žalost, ni briga, ni bilo kakva nezgoda, pa čak ni običan ubod trna, a da mu Allah, dž.š., zbog toga ne oprosti dio njegovih grijeha.” (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Vjernika ili vjernicu ne prestaju pogađati razna iskušenja u tijelu, imetku i djeci, sve dok ne susretnu Allaha potpuno čisti od grijeha.” (Et-Tirmizi – hasen-sahih)

Svakako, ne bih da me neko pogrešno razumije i da pomisli, kako ja zagovaram, da se bolesni ne liječe! NE! Poslanik, a.s., preporučuje da se ljudi liječe i sam je naveo dosta stvari koje su lijek za neke bolesti. Ja ovdje govorim da u toku liječenja i bolesti, bolesnik bude strpljiv i da mu uvijek bude na umu, da je Allah preko bolesti izabrao način čišćenja i da ga želi uvesti u Džennet bez grijeha.

Saudin Cokoja