Pogubnost riječi: “Ja to nikad ne bih uradio/la”

Nikada, ali zanikada ne trebamo osuditi nekoga, govoreći: “Ja to nikad ne bih uradio/la”, “Ja nikad ne bih tako djecu odgajao/la”, “Ja se nikad ne bih tako ponašao/la” i sve slične fraze, jer onda te Allah, Gospodar i Odgajatelj svjetova, vrlo brzo stavlja u takvu poziciju kakvoj se nikad nisi nadao, samo da bi te naučio da je On jedini apsolutni Sudac i da se ne oslanjaš na svoja djela, niti na bilo šta osim na Njega Uzvišenog! Džennet na dunjaluku je svoje poslove predati Njemu, a Džehennem je kad Njegove poslove mi preuzmemo na sebe!

Piše: Ammar Bašić
Akos.ba

Pročitajte još: Ko sazna za nečiji zulum i nastavi ga podržavati izgubiti će bereket i Božiju pomoć

Tako mi Gospodara, onaj ko sazna za nečiji zulum i nepravdu koju čini i nastavi podržavati tu osobu u bilo kom smislu – izgubit će bereket, blagoslov i Božiju pomoć u svemu što radi jer Allah je Sebi nepravdu zabranio, a kamoli stvorenjima!
I tako mi Gospodara, onaj ko odluči ne činiti zulum i raditi ispravno, pa makar i griješio ponekad na tom putu, Gospodar će ga pomoći u svemu što radi, olakšati njegove poslove, razriješiti patnje u grudima i podići na visoko mjesto kod stvorenja, jer nemoguće je Pravednog poslušati, a ponižen ostati!

Piše: Ammar Bašić, akos.ba

Pročitajte još: Čuvajmo tuđa prava i ne činimo zulum jedni drugima

Čuvanje od harama se dijeli na dva dijela od kojih se jedan dio vezuje za prava Uzvišenog Allaha, a drugi za prava Njegovih robova.Drugi dio je važniji od prvog, jer je Uzvišeni Gospodar apsolutno neovisan i On je Najmilostiviji, dok su ljudi ovisni, u potrebama, škrti i uvredljivi. Zašto se ističe da je Allah najmilostiviji? Zato što On Uzvišeni može oprostiti grijehe koje rob počini u odnosu na Njegova prava, ali kada rob zakine ili uzurpira prava Njegovih robova, morat će se s njima obračunavati na Sudnjem danu. Zato je ovaj drugi dio čuvanja od harama važniji od prvog.Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Ko je nanio svome bratu nekakvu nepravdu u vezi s njegovom čašću ili nečim drugim, neka se već danas s njima halali prije nego dođe vrijeme kada neće biti ni dinara ni dirhema. Ako bude imao dobrih djela, uzet će se od istih u visini nanesene nepravde, a ako ne bude imao dobrih djela (dovoljno), uzet će se od loših dijela posjednika prava, pa se njemu pridodati.” (Buharija)U drugoj predaji Poslanik, a.s., kaže: “Znate li ko je bankrot?” Prisutni rekoše: “Bankrot među nama je onaj koji nema ni dirhema ni sredstava.” – Reče: “Bankrot od mog ummeta je onaj ko dođe na Sudnji dan s namazima, postom i zekatom, ali je ovoga uvrijedio, ovoga optužio, ovome imetak oteo, ovoga ubio, ovoga udario… Tako da će ovome dati od svojih dobrih djela, pa ako mu nestane dobrih djela prije nego što riješi svoje dugove, uzet će se od njihovih loših djela i njemu prebaciti! Potom će biti bačen u vatru!” (Muslim)

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić