Podijeli sa drugima i zaradi sevap: Dova (u namazu) zbog koje će ti biti oprošteno

Visits: 71 Today: 8

Dova koju je proučio jedan ashab, r.a., koja je zadivila Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon čega je Poslanik uzviknuo:”‘Oprošteni su mu grijesi, oprošteni su mu grijesi!

Predanje: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao je u džamiju i zatekao nekog čovjeka kako, završavajući namaz, na posljednjem tešehudu, tj. u dovi prije predavanja selama uči sljedeću dovu:…

ALLĀHUMME INNÎ ES’ELUKE JĀ ALLĀHU BI’ENNEKEL-VĀHIDUL-EHADUS-SAMED ELLEZÎ LEM JELID VE LEM JŪLED VE LEM JEKUN LEHŪ KUFUVEN EHADUN EN TAGFIRE LÎ ZUNŪBI INNEKE ENTEL-GAFŪRUR-RAHÎM – Allahu, molim Ti se, o Allahu, jer si Ti Jedan, Jedini, Utočište svakom, Koji nisi rodio, Koji nisi rođen i Kome niko ravan nije, da oprostiš moje grijehe, Ti si, zaista, Onaj Koji oprašta, Milostivi!, pa je Vjerovjesnik rekao: ‘Oprošteni su mu grijesi, oprošteni su mu grijesi!’” (En-Nesai)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ


Još dvije dove koje se mogu učiti na posljednjem sjedenju u namazu

ALLĀHUMME INNÎ ES’ELUKE BI’ENNÎ EŠHEDU ENNEKALLĀHU LĀ ILĀHE ILLĀ ENTE. EL-EHADUS-SAMED ELLEZÎ LEM JELID VE LEM JŪLED VE LEM JEKUN LEHŪ KUFUVEN EHAD – Allahu, molim Ti se, o Allahu, jer svjedočim da si Ti Allah, Jedini, Utočište svakom, Koji nisi rodio, Koji nisi rođen i Kojem niko ravan nije… (Et-Tirmizi)


ALLĀHUMME INNÎ ES’ELUKE BI’ENNE LEKEL-HAMDU LĀ ILĀHE ILLĀ ENTE VAHDEKE LĀ ŠERÎKE LEKE EL-MENNAN. JĀ BEDΑAS-SEMĀVATI VEL-ERDI JĀ ZEL-DŽELĀLI VEL-IKRĀMI JĀ HAJJU JA KAJJŪMU INNÎ ES’ELUKEL-DŽENNETE VE EŪ‘ZU BIKE MINEN-NĀR – Allahu, molim Ti se svjedočeći da Tebi pripada zahvala, da nema istinskog božanstva osim Tebe, Koji nemaš saučesnika! Darežljivi, Stvaratelju nebesa i Zemlje, Posjedniče veličine i plemenitosti, Živi, Održavatelju, molim Te, Džennet mi podari, a od Vatre me zakloni! (Ibn Madža)

Abdurrahman Kuduzović, prof. n-um