PET NAGRADA ONOME KOJI IZGOVORI OVAJ ZIKR STOTINU PUTA

Nagrada onome koji u jednom danu stotinu puta izgovori: “La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir” (nema boga osim Allaha, Jednoga, koji sudruga nema. Njemu pripada sva vlast i sva hvala i zahvala. On je, uistinu, Svemogući)?Onaj koji navedeni zikr izgovori stotinu puta dnevno dobija pet vrijednih stvari:
1. dobija nagradu kao onaj koji oslobodi deset robova,
2. upiše mu se stotinu dobrih djela,
3. izbriše mu se stotinu grijeha,
4. to mu biva zaštita od šejtana, i
5. niko neće na Sudnji dan donijeti ništa bolje od njega, osim onoga koji to isto izgovori više puta nego on.
Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda b. Saliha el-Usejmina Portal Svjetlo Dunjaluka

Pročitajte još: ISTINITA I POUČNA PRIČA: ŽELIŠ LI DA TI ALLAH OLAKŠA?

Dr. Hassan Šemsi Baša je ispričao sljedeću priču:
Prilikom jednog mog susreta sa poznatim biznismenima i poslovnim ljudima, upitao sam ih o najčudnijoj stvari koju su doživjeli. Tada je jedan od njih ispričao sljedeću priču: Jedne večeri sam se osjećao nelagodno, pa sam odlučio izaći i malo prošetati na čistom vazduhu. Prolazeći pored džamije, pomislih: Zašto da ne uđem i klanjam dva rekata. Džamija je bila otvorena i ja sam ušao. Unutra sam zatekao čovjeka kako je podigao ruke i predano i revnosno čini dovu. Nakon što je završio, upitao sam ga: ‘Vidio sam te kako revnosno činiš dovu, kakva je tvoja situacija?’
Čovjek mu odgovori: ‘Imam dug koji trebam isplatiti što me uznemirava i pričinjava poteškoće.’Upitao sam ga: ‘Koliko iznosi tvoj dug?’
‘Četiri hiljade,’ rekao je čovjek.
Izvadio sam četiri hiljade i dao mu. Na to je čovjek počeo zahvaljivati i činiti dove za mene. Nakon toga sam mu pružio svoju vizitku i rekao mu: ‘Na njoj imaš moj broj telefona i adresu kancelarije, i molim te, ako ti bilo šta bude trebalo, pozovi me. Ali, njegov odgovor me je iznenadio. Znate li šta mi je odgovorio? Rekao mi je: ‘Ne, brate, Allah te nagradio svakim dobrom, ne treba mi. Kada god mi nešto zatreba, ja stanem na namaz i podginem ruke Allahu i Uzvišeni mi svaki put olakša kao i sada.’
Tada sam shvatio značenje riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ‘Kada biste se vi oslanjali istinski na Allaha, On bi vas opskrbljivao kao što opskrbljuje i ptice, one ujutru poletje praznog stomaka, a uvečer se vrate punog.’
Izašao sam ponavljajući Allahove riječi: ‘Pouzdaj se u Allaha, Živoga, koji ne umire i slavi ga i veličaj.’

Islamdanas.net