Ovo su ruke čija je dnevnica 15KM

Ovo su ruke čija je dnevnica 15KM
Dnevnica cjepanja drva 1m, je 8KM.

Ovo su ruke koje zarađuju halal nafaku. Teško, i znaju oni kako je.

Dobro pazite na radnike, ako im se znoj osuši a nisi platio njihov teško stečeni trud- itekako se zapitaj.
Dobro pazite i na svoju zaradu, šta i od čega hranite porodice. Gdje je god crv sumnje, ostavite to.

(Dž. Cokoja)