Ovo morate shvatiti ako želite da vam Allah oprosti grijehe?

Najveća prepreka između ljudi i traženja Allahovog oprosta je njihova nemogućnost priznavanja! Velika većina muslimana ne uspijeva da uvidi svoje nedostatke i prizna da čini grijehe.Čovjek koji je ovisan o muzici i filmovima nikada ne traži Allahov oprost jer ne vjeruje da čini grijeh. Isto tako, žena koja nije pokrivena ili muškarac koji zlostavlja svoju suprugu ili osoba koja ne klanja u džamiji.Poslanik, s.a.v.s., je kazao: Priznajte svoj grijeh i molite Allaha za oprost i On će vam oprostiti. Također u Sejjidu-l istigfaru kažemo: Priznajem Tvoje blagodati prema meni i moje grijehe prema Tebi.Stoga, ako želite da vam Allah oprosti grijeh, najprije ih morate spoznati i priznati sebi. Inače će vaše srce biti zapečaćeno. Allah kaže: A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova. (el- Muttaffifun, 14.)Allah kaže: Ko god prizna da sam sposoban da oprostim grijehe, oprostiću mu pa šta god učinio osim širka (pripisivanja Allahu druga).Allahu naš, učini da uvidimo svoje nedostatke i grijehe i uputi nas da od Tebe tražimo oprost. Učini nas od onih koji se tebi vraćaju i oslobodi naša srca od svih vidova oholosti kako bi naši grijesi bili izbrisani.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisao: Assim el-Hakim Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Pročitajte još: Gdje sam u Kur’anu našao Srebrenicu?

Faraon je silnik i agresor nad onima koji imaju Poslanika i koji bi trebali biti pravovjerni. Poznato?Ubija im muškarce, ostavlja žene.Poznato?Sveti im se samo jer vjeruju u Jednog, Silnog i Moćnog. Samo jer imaju muslimanska imena i sunete se.Poznato?Musa narodu nudi da uđu u Svetu zemlju, da spašeni budu. Oni očekuju da će se Bog i Musa boriti za njih, a oni da sjede. Razočaraju se kad vide da nisu u zaštićenoj zoni, i da Svijet ne zanima šta će biti sa njima. Poznato?Kao opomena dolazi 40 godina lutanja i traženja sebe. Tu smo sad na raskrsnici.Musa za to vrijeme odgaja novu generaciju. Kojoj je biblioteka preča od kladionice, rad od dangube, džamija od kafane… Sa vjerom u Allaha, poštivanjem autoriteta i jedinstvom, prelaze preko mora. Faraon ih nije stigao! Pitanje je sad: koliko je nama prošlo od onih 40 godina i hoće li nas stići Faraon, ili će se silnik istopiti i utopiti kad dođemo pred more iskušenja i kažemo: Gospodar naš je sa nama?!

Piše: hfz. Ammar Bašić Akos.ba