ONI SE NE ŠALE: Vlada RS-a krenula u formiranje rezervnog sastava policije

Propisano je da će policija rezervnog sastava imati ista ovlaštenja kao i redovna policija u skladu sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima, kako bi bio postignut maksimalni nivo sigurnosti osoba i imovine, naročito u periodu kada se očekuje povećanje intenziteta migrantske krize, piše “Slobodna Bosna“.

Pomjerena je i starosna granica za zapošljavanje policijskih službenika s ciljem podmlađivanja kadra u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a stvoreni su i formalnopravni uslovi za uspostavljanje sistema zaštite informaciono-komunikacione strukture, kao i za elektronsku komunikaciju MUP-a sa građanima.

Razlog za donošenje Narcta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima sadržan je u potrebi za poboljšanjem određenih zakonskih rješenja, kao i radi ustanovljenja novih s ciljem preventivnog djelovanja i cjelishodnije primjene zakona.

Ukazala se potreba za jasnijim definisanjem pojedinih policijskih ovlašenja, nadležnosti direktora, dodatnim angažovanjem posebnih jedinica, kao i povećanjem nivoa zaštite informaciono-komunikacionih struktura i uspostavljanjem sistema elektronskog poslovanja sa građanima.

haber.ba