ONAJ KO UČI OVU DOVU, DA IMA DUGOVE VELIKE KAO PLANINA, ISPLATIT ĆE IH I NA KRAJU SE SPASITI TOGA I OSLOBODITI SE.

“Allāhummekfinî bihalālike ‘an harāmike ve agninî bifadlike ‘ammen sivāke.”

Značenje: “Allahu, daj mi halal opskrbu i sačuvaj me harama; Svojom milošću daj mi toliko da ni od koga ne budem ovisan!”

Onaj ko svako jutro bude učio ovu dovu pet, šest ili sedam puta, spasit će se dugova i počet će se bogatiti. Novac koji stekne bit će berićetan i spokojno će izdržavati sebe i svoju porodicu. Bit će to kod Allaha drag rob.

Prijatelju! Častan čovjek koji ima namjeru da isplati dugove, učeći ovu dovu i istrajnošću u tom učenju, može uspjeti u tome. Sve ono što je rekao Muhammed, a.s., sigurno se ostvaruje. To ne treba zaboraviti. Vesselam!…