Odgoji sebe – odgojit ćeš ummet: Islamski bonton pri jelu i piću

Svaki musliman i muslimanka, koji imaju želju da svoj život usklade sa pravilima islama, gledaju na jelo i piće kao na sredstvo, a ne kao cilj.Musliman jede i pije radi očuvanja zdravlja svoga tijela koje mu omogućava da Uzvišenom Allahu čini ibadet, a ne zbog prohtijeva za jelom i pićem. Zato musliman ne jede dok ne ogladni i ne pije dok ne ožedni.Imajući u vidu ovo, musliman se u pogledu jela i pića posebno pridržava slijedećih pravila:

1) Pravila lijepog ponašanja prije jela;

2) Pravila lijepog ponašanja za vrijeme jela; i

3) Pravila lijepog ponašanja poslije jela;

U pravila lijepog ponašanja prije jela spada:

a) Voditi računa da hrana i piće budu lijepog i halal porijekla, bez i najmanjih primjesa harama ili sumnjivuh stvari (El-Bekare:172)

b) Da ima nijjet da jede radi jačanja tijela za činjenje ibadeta Uzvišenom Allahu, jer će za taj nijjet biti nagrađen;

c) Oprati ruke ukoliko nije siguran da ih je oprao;

d) Jesti za sofrom, jer je to sunnet Allahova poslanika s.a.w.s. U tom smislu se prenosi od Enesa r.a. da je rekao: “Allahov poslanik s.a.w.s. nikada nije viđen da je jeo za stolom, niti iz posebnog tanjira.” (Buharija)

e) Za sofrom sjediti skromno, podavijenih nogu, ili sa uspravljenom desnom nogom, a sjedeći na lijevoj;

f) Ne jesti naslonjen;

g) Biti zadovoljan sa hranom koja se nalazi na sofri, ne kuditi, ne praviti joj mahane, jer to takođe nije od sunneta Resulullaha s.a.w.s. (Ebu Dawud);

h) Ne jesti sam, nego po mogućnosti sa članovima svoje porodice, gostom, slugom i sl. Allahov poslanik s.a.w.s. je rekao: ‘Okupite se svi za jelom, pa će vam se u njemu dati bereket (sreća i blagoslov).

Pravila lijepog ponašanja za vrijeme jela su:

a) Početi jelo bismillom rekavši samo BISMILLAH. Ako se zaboravi reći na početku bismilla onda treba reći: Bismillahi ewwelehu we ahirehu (U ime Allaha i na početku i na kraju) Ebu Dawud i Tirmizi.

b) Jesti sa tri prsta desne ruke, uzimati male zalogaje, dobro hranu žvakati, jesti ispred sebe prema sredini zdjele. Muttefekun alejhi.

c) Ako bi neki zalogaj ispao sunnet je uzeti ga, odstraniti ono što je prionulo, a potom ga pojesti, jer se ne zna u kojem zalogaju je bereket.

d) Ne jesti vruču hranu, ne puhati u hranu i piće, nego sačekati dok se ne ohladi, te piti polahko po dva gutljaja, predahnuvši van posude.

e) Ne prejedati se. Allahov poslanik s.a.v.s. je rekao: “Čovjeku je dovoljno nekoliko zalogaja da svoju kičmu održi uspravno. Ako mu to nije dovoljno, neka onda rasporedi jednu trećinu za jelo, jednu trećinu za piće, a jednu trećinu za zrak.” (Ibn Madže, Ahmed)

f) Ponuditi jelo i piće najstarijima u društvu, a onda početi sa desne strane ukoliko se časti, dok onaj koji časti uzima zadnji. (Muttefekun alejhi) Nikako ne uzimati prvi, jer je to znak pohlepnih.

g) Pristojno uzeti, a ne čekati da ti se stalno govori da se uslužiš.

h) Biti obazriv prema drugu pored sebe, ne jesti ispred njega, ne otimati se s njim, nego mu pružiti bolje.

i) Pogled držati ispred sebe, ne uznemiravati nikoga za sofrom bilo riječima ili djelom. Ne pričati ogavne stvari, jer bi to bio ezijjet, a ezijjet je grijeh (zabranjen).

j) Ne otresati ruke za sofrom, ne nadnositi glavu nad jelo, ne zagrizati zubima hljeb, te oblizati hranu sa prstiju.

k) Kada se jede sa siromahom biti nesebičan; sa prijateljima opušten i prijatno raspoložen, a kada se jede sa osobama od ugleda i položaja biti odmjeren i pun poštovanja.

l) Jelo i piće završiti zahvalom Uzvišenom Allahu i dovom Resulullaha s.a.w.s.: “ELHAMDU LILLAHI ELLEZI ‘AT’AMENI HAZA WE REZEKANIHI MIN GAJRI HAWLIN MINNI WE LA KUWWETIN.” Muttefekun alejhi.

Pravila lijepog ponašanja poslije jela su:

a) Prestati jesti prije nego se zasiti.

b) Oprati ruke nakon što su se obrale mrvice sa prstiju.

c) Oprati usta i zube, jer se nakon jela razgovara sa drugima i čini zikr.

Treba napomenuti da musliman uvijek ima na umu da njegova sofra treba najviše da liči na sofru Resulullaha s.a.v.s. jer će njegov Gospodar tako najbolje biti zadovoljan s njim.

***

Molim Allaha dž.š. za Uputu, ljubav prema Njemu s.w.t. i ono čime ćemo osigurati sebi mjesto u džennetu,da nam današnji dan bude bolji od jučerašnjeg, a sutrašnji bolji od današnjeg. Pripremimo se za Dan susreta s našim Gospodarem s.w.t. u kojem će nas dočekati njegova milost i oprost, jer smo joj čeznuli iz ljubavi i želje za Njegovim zadovoljstvom.

Wesallallahu ala nebijjina Muhammed, we lillahil hamd.

Za Akos.ba piše: Bedrija Ramić