O blagodatima Gospodara svoga kazuj!

Zahvalnost (šukr) se u Kur’anu časnom spominje na više od sedamdeset mjesta. To dovoljno kazuje o značaju zahvalnosti u svakodnevnom životu vjernika. Pod zahvalnošću se misli na hvaljenje i slavljenje Onoga ko je učinio neko dobročinstvo. Zahvalnost su, pored ostalog, islamski učenjaci definisali kao polovinu imana. Jednu polovinu sačinjava zahvalnost (šukr), a drugu strpljivost (sabr).
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ .
I kad je Gospodar vaš objavio: „Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.“ (Ibrahim, 7.)
Zahvalnost na blagodatima dokaz je za uspostavljanje mjerila u ljudskoj duši. Onaj ko je dobar zahvaljuje, jer zahvala je sastavni dio zdrave ljudske prirode. Svaku osobu Allah, dž.š., prati kako postupa s Njegovim darovima, da li se oholi i uzdiže nad drugim stvorenjima i da li koristi te blagodati u svrhu zlostavljanja drugih, uspostavu nereda, smutnje i sl.

Hfz. Dr. Halil Mehtić Akos.bA

Pročitajte još: Šejtan odvraća od zahvalnosti

Spoznavši da je zahvalnost jedna od najodabranijih čovjekovih vrlina i osoba koju Allah, dž.š., najviše cijeni, Iblis, la’netullahi alejh, zarekao se Uzvišenom Stvoritelju da će ljude odvraćati od zahvalnosti i navraćati ih na nezahvalnost. Njegove riječi prenosi Kur’ani kerim: …kunem se da ću ih na Tvom putu presretati, pa ću im i sprijeda, i straga, i zdesna, i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti! (El-E’araf, 16-17.)Unatoč činjenici da ljudi uživaju nebrojene blagodati Gospodara svjetova, oni su arogantni i nezahvalni. Svevišnji podsjeća čovjeka na obilje Njegovih darova, ali on je jednako nepravedan i nezahvalan (lezalumun keffar), kao što se navodi u suri Ibrahim: I daje vam od svega onoga što od Njega ištete, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. – čovjek je uistinu nepravedan i nezahvalan. (Ibrahim, 34.)U drugim ajetima konkretnije se ističu blagodati date čovjeku, a jedan od tih primjera je i ajet: Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam i sluh, i vid i razum da biste bili zahvalni. (En-Nahl, 78.)
U sličnom ajetu kaže se: Reci: „On sve stvara i daje vam sluh i vid i pamet, a vi se malo zahvaljujete. (El-Mulk, 23.)

Dr. hfz. Halil Mehtić.. Akos.ba