Nije uvijek savjet i odgovor:”Sabur!”

Nije uvijek savjet i odgovor:”Sabur!”
Ponekad je potrebno i: “Ma ne zanima te, skloni to sve od sebe!”
Ne može sabur preko zdravlja, niti preko ljudskih srca. Ne može sabur preko porodica, niti prijateljstava. Ne može!
Ima i sabur svoje granice.
Ne prelaze se granice drugih ljudi!
Nemaš za to ni pasoš, niti odobrenje! Nemaš ni dozvolu, ni ključeve!
Nemaš bolan ništa!
Lijepo im zato kaži:”Ne prelazi moje granice, ne daji si previše za pravo!” 🤫
Amila M.Žužić