NIJE DOZVOLJENO RAHMETLIJU NAZIVATI „MERHUMOM“, EVO ZAŠTO!

Često se u novinama može naići na vijest o smrti pojedinih ljudi ili iskazivanje saučešća porodici umrlog gdje se umrli spominje kao „magfur“ tj. onaj kome je oprošteno ili „merhum“ tj. onaj kome se smilovalo i slično tome što je sve od izraza kojima se ukazuje da je umrli od stanovnika Dženneta. Nije nepoznato svakom onom koji posjeduje znanje o islamu i islamskom ubjeđenju da ovu činjenicu zna jedino Allah, subhanehu ve te’ala, i da je ubjeđenje ehli sunneta ve-l-džemata da nije dozvoljeno ni za koga tvrditi da je u Džennetu ili Vatri osim s jasnim dokazom iz plemenitog Kur’ana kao što je tvrdnja za Ebu Leheba (da je u Vatri) ili s dokazom od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kao što je tvrdnja za desetoricu ashaba da su u Džennetu i drugi. Spomenute riječi imaju značenje da je umrlom već oprošteno i da mu se već smilovalo. Takve riječi treba zamijeniti riječima „gaferallahu lehu“ tj. da mu Allah oprosti ili „rahimehullahu“ tj. da mu se Allah smiluje i drugih riječi koje imaju značenje dove za umrlog.Allaha molim da nas sve uputi na Pravi put. Neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika, njegovu porodicu i sve ashabe.(Abdul-Aziz b. Abdullah b. Baz, Fetava islamijje, 2/57.) el-asr.com

Pročitajte još: VRIJEDNOST PONEDJELJKA I ČETVRTKA U ISLAMU

„Ljudska djela se dostavljaju Allahu dž.š., ponedjeljkom i četvrtkom.“ (1-512)

Porijeklo hadisa: Prenose ga: Ahmed, Ebu Davud, Nesai, Tajalisi, Darimi, Ibn Huzejma od Usama b. Zejda.Povod nastanka: Sluga Usama b. Zejida kaže da je Usama imao imanje na selu, pa je redovno išao na posao. I pored teškog posla, on je ponedjeljkom i četvrtkom postio. Sluga ga je pitao zašto posti ta dva dana, a on je rekao: „Poslanik je postio ponedjeljkom i četvrtkom pa sam ga pitao, a on je odgovorio gornjim hadisom.“Biografija prenosioca: Prenosilac ovog hadisa je Usame b. Zejd b. Haris Ebu Muhammed a zvali su ga i Ebu Zejd. Majka mu se zvala Ummu Ejmen. Znanje je primio od oca, a mnogo se družio i sa Poslanikom, te učio i pred Ummi Selemom. Poslanik ga je imenovao za glavnog voskovođu, a u njenom sastavu bio je i Ebu Bekr i Omer b. Hattab što dovoljno govori o njegovoj sposobnosti. Nakon Alejhiselamove smrti Ebu Bekr ga je ostavio da vrši ulogu vojskovođe u Siriji. Neki su prigovorili Ebu Bekru zbog toga, jer je Usama b. Zejd bio vrlo mlad. Ali Ebu Bekr je rekao: „Kako da smijenim nekoga koga je Poslanik lično imenovao?“ Živio je u selu blizu Damaska, a potom je prešao u Medinu gdje je i umro 54.g. u svojoj 75.g. života. Kada je Poslanik preselio na ahiret Usame je imao dvadeset godina. („Tehzibu ‘t-tehzib“ 1:208)

Komentar: Svaki dan je Božiji dan, jer je On Stvoritelj i Ravnatelj svega pa i vremena. Ali, kao što u svemu ima nešto što je dobro i bolje tako i među danima postoje određene prednosti. Tako se, na primjer, petak smatra najvrijednijim i najodabranijim danom. U hadisu kojeg je zabilježio Muslim Alejhisselam kaže: „Najbolji dan u kojem se sunce rađa je petak.“ Što se tiče ponedjeljka i četvrtka zna se da ih je Muhamed alejhisselam postio što kazuje da se radi o vrijednim danima u kojima vrijedi provesti u postu. Jer, Poslanik ništa nije bez razloga radio. Kada su ga pitali zašto posti baš ta dva dana, rekao je: „ Ponedjeljkom i četvrtkom Allah prašta (neke) grijehe muslimanima, osim onim koji kidaju (rodbinske) veze, za takve se kaže: ‘Pustite ih neka se poprave’.“ (Ibn Madže) Tirmizi je zabilježio i ovu izjavu za koju istina Ibn Hajder kaže da je Daif: „Svaki musliman koji umre u petak ili uoči petka bit će pošteđen nekih kaburskih iskušenja.“Iz ovog hadisa može se steći i pogrešan zaključak da meleki Allahu dostavljaju djela samo u ova dva dana. Međutim, stvar zahtijeva razumijevanje i komentar. Naime, neka djela meleki dostavljaju ponedjeljkom i četvrtkom, i to izuzetna djela, a sasvim je jasno da je Allah obaviješten o našim djelima svakog trena u što nema nikakve sumnje.
Izvor: Povodi nastanka nekih hadisa Autor: Mirsad Mahmutović Za Akos.ba pripremila: Fahreta Vreva