Nije dozvoljeno prisiljavati kćerku da se uda za onoga…

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić, saff.ba

Imam Buharija bilježi u svome Sahihu predaju od Ibn Abbasa u kojoj dolazi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao svome amidži Abasu: ”Zar ti nije čudna Mugisova ljubav prema Beriri i Beririna mržnja prema Mugisu.”Berira je bila robinja nekih ensarija u Medini i imala je muža koji se zvao Mugis, a koji je također bio rob. Berira je silno željela da postane slobodna žena i slobodna ličnost, pa je pokušavala na razne načine odobrovoljiti svoje gospodare da je oslobode. Majka vjernika, Aiša, r.a., željela je da joj pomogne u tome i sakupila je iznos koji su tražili da bi oslobodila Beriru. Nakon što je Berira postala slobodna, željela je da se razvede od muža kojeg nije voljela. I učinila je to, napustila je Mugisa, a on je išao za njom ulicama Medine i plakao nadajući se da će mu se Berira vratiti. Međutim, do njenog srca nisu dolazile njegove suze, niti se Berira sažalila na njegovo stanje.Kada je Mugis izgubio svaku nadu da će mu se Berira vratit, zamolio je Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da se zauzima za njega kod Berire. Onaj koji je poslat kao milost svjetovima nije mogao to odbiti. Otišao je do Berire i rekao joj: ”Berira, šta misliš da se vratiš Mugisu, ta on je tvoj muž i otac tvoje djece?”Berira je upitala: ”Allahov Poslaniče, da li to ti meni naređuješ da mu se vratim?”Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Ne, nego se zauzimam za Mugisa.”Kada je Berira dobila odgovor da to nije naredba od strane Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koju bi ona bez pogovora izvršila, rekla je: ”Allahov Poslaniče, ja nemam potrebe za njim.”Ovaj hadis dokaz je da je jednostrana ljubav poniženje, a nikako sreća i zadovoljstvo.

Zatim, iz ovog hadisa i Beririnog postupka možemo uzeti važnu pouku, a to je da žene nisu stvari i predmeti koji se prodaju potencijalnim mušterijama i mladoženjama za cijenu mehra i vjenčanog dara. Veliki je zulum prisiliti djevojku, odnosno kćerku, da se uda za mladića muslimana, a njeno srce vezano je za drugog muslimanskog mladića koji ima iste, ili čak bolje moralne kvalitete od onoga za koga je žele silom prilika udati. Mnogo je teže i gore raniti i slomiti srce nego raniti i slomiti bilo koji drugi dio tijela.Također, jedna od vrlo važnih pouka iz ovog hadisa jeste vrijednost zauzimanja i posredovanja kod bračnih drugova da se pomire ako postoji ikakva šansa za njihovo pomirenje, jer razvod braka sa sobom donosi loše posljedice po djecu i porodicu. Blago onima koji mire bračne drugove i koji spajaju, a ne razdvajaju ljudska srca.