Ne propusti blagodati dana Arefata

  • Gospodar se spušta na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini u noći, jedino na Dan Arefata Allah se spušta u danu.*
  • Naši prethodnici su ostavljali svoje potrebe da bi dovili za njih na Dan Arefata i koliko se samo potreba, želja i dova ispunilo i Allah im se odazvao na Dan Arefata.**
  • U Ramazanu nam možda prođe Lejletul-kadr, jer ne znamo kada je tačno, ali Allah nas je obavijestio kada je Dan Arefata, pa zar da ga propustimo?
  • Ako možeš osami se na Dan Arefata od ikindije do akšama i dovi.
  • Rekao je jedan od dobrih ljudi: “Tako mi Allaha, nikad nisam dovio na Dan Arefata, a da mi nije ispunjeno prije nego što prođe godina i to sam vidio kao svjetlo zore.”
  • Budite dobročinitelji prema samima sebi, a ne zaboravite ni islamski ummet u svojim dovama.

Gospodaru daj nam da doživimo Dan Arefata i primi od nas.

Ammara Šabić

* Ibn Omer prenosi poduži hadis u kome stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…a na dan Arefata Uzvišeni Allah se spusti na dunjalučko nebo.” (Ibn Hibban, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: ‘’Sahihut-tergib’’, 2/34-36/1155.)

** Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja dova je dova na dan Arefata.” (Tirmizi i Ahmed, sa dobrim lancem prenosilaca.) n-um