Najbrža rasprava u historiji! Pročitajte. Nećete se pokajati

Došao je jedan čovjek kod šejha Albanija, Allah mu se smilovao, s tvrdnjom da zna gajb stvari želeći da se raspravlja sa njim.

Šejh mu je tada rekao: „Može pod jednim uslovom?“

Na to ga ovaj čovjek upita: „Koji je tvoj uslov?“

Šejh mu zatim reče: „Kako to da poznaješ gajb stvari, a ne znaš moj uslov?!“

I tako završi ova rasprava.

Priredila: Merjem Kapo, Sarajevo

akos.ba Foto: ilustracija