Najbolji čovjek nakon Allahovih poslanika

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić za saff.ba

Osvojio je i srušio Perzijsko i Bizantijsko carstvo. Njegova vojska je utjerala strah u kosti Kisri i svrgnula ga sa vlasti, ponizila je biznatijskog cara i okončala njegovu vladavinu.

On je Ebu Bekr es-Siddik, r.a., najbolji čovjek i najveća ličnost u istoriji čovječanstva nakon Allahovih poslanika. Ebu Bekr, r.a., prvi čovjek u povijesti čovječanstva koji je istodobno osvojio dva velika carstva.

Poznato je da se na modernim vojnim fakultetima još uvijek uči i važi staro vojno pravilo: “Izbjegavajte otvaranje više vojnih frontova.” Kažu da je Napoleon Bonaparte poražen onda kad je otvorio drugi front sa carskom Rusijom, a ljudska historija bilježi i pamti još takvih primjera.

Međutim, Ebu Bekr, r.a., je prvi vrhovni vojni komandant koji je praktično poništio ovo pravilo, istovremeno se boreći protiv vojski dvaju najvećih carstava na Zemlji u to vrijeme.

Nakon što su perzijski i rimski carevi odbili dopustiti muslimanskim daijama i misionarima da prenesu poslanicu tevhida i istinskog monoteizma potlačenim narodima, Ebu Bekr, r.a., odlučio je mobilizirati brigade svjetlosti, pa je srušio dvorce perzijskog Kisre na istočnom frontu sa vojskom pod komandom legendarnog heroja, Halida ibn Velida, r.a., a istovremeno je uzdrmao prijestolje Bizantijskog carstva na zapadnom frontu sa vojskom pod komandom velikana islamskog ummeta, Ebu Ubejde Amira ibn Džerraha, r.a.

I nakon svega nekoliko godina, on je porazio spomenuta dva carstva i islamska država je postala vodeća politička, vojna, ekonomska i naučna sila u svijetu.

Shvatate li sada veličinu Ebu Bekrove ličnosti?

Shvatate li zašto je Allahov Poslanik, s.a.v.s., postavljao Ebu Bekra, r.a., za imama još za svoga života i zašto je rekao, kada je Omer, r.a., u vrijeme Poslanikove, s.a.v.s., bolesti, predvodio namaz ashabima: ”Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s., i vjernici odbijaju da muslimane predvodi iko osim Ebu Bekr, r.a.”

Ebu Bekr, r.a., bio je prvi čovjek na zemlji koji je ponio baklju tevhida, istinskog monoteizma, koju su iza sebe ostavili Allahovi poslanici, da je pronese od mašrika do magriba, diljem zemaljske kugle.