NA SUDNJEM DANU, NI JEDAN ČOVEK SE NEĆE POMERITI SA SVOG MJESTA DOK NE BUDE UPITAN ZA ČETIRI STVARI

Hadis u kojem je Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

‘’Na Sudnjem danu, ni jedan čovek se neće pomeriti sa svog mesta dok ne bude upitan za četiri stvari:

  1. za mladost – kako ju je proveo,
  2. za život u čemu mu je prošao,
  3. za imetak – kako ga je stekao i u šta ga je potrošio i
  4. za znanje – šta je s njim uradio.’’ novihorizonti