NA OVE TRI DOVE NE SMIJEMO ZABORAVITI, POGOTOVO VEČERAS…

Na ove tri dove ne smijemo zaboraviti pogotovo večeras kada će većinu ljudi šejtan da zavede alkoholom, bludom i ostalim grijesima…Tri dove koje ne smijemo zaboravljati:
1. “Allahu moj, molim te za lijep završetak (lijepu smrt).”
2. “Allahu moj, opskrbi me iskrenim pokajanjem prije smrti.”
3. “Allahu moj, o Ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u Svojoj vjeri!” (Portal Svjetlo Dunjaluka)

Pročitajte još: UZMITE ABDEST, OTVORITE KUR’AN, I NA OVOJ STRANICI NALAZI SE PREDIVNA STVAR, JASNA UPUSTVA, LIJEK, NADA, IZLAZ IZ PROBLEMA…

Na jednom mjestu (na jednoj stranici), nalaze se tri kratke i jednostavne, ali veoma jake dove. Ove tri dove, izgovorili su (proučili) Božiji poslanici. Tri različite dove, tri različita poslanika i tri različita stanja. A ono što je glavna pouka ove tri dove, jeste, da se završavaju Božijim odgovorom njima:”ODAZVASMO SE (primismo dovu)!”

PRVA DOVA, jeste dova poslanika, Ejuba, a.s. Božiji poslanik, Ejub, a.s., koji je bio teški bolesnik godinama, kojeg su svi napustili , koji je bio izgubio imetak, bogastvo i porodicu. Zbog teške bolesti, ostao je bio sam, van grada, napušten i bolestan. Zamolio je Allaha dovom:”Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji. ODAZVASMO SE i NEVOLJU koja ga je morila OTKLONISMO i vratismo mu, milošću Našom, porodicu njegovu…!” (Al-Anbija, 83-84) I Allah prima njegovu dovu, nakon čega je ozdravio, a Allah mu vratio njegovo bogastvo.Koliko si puta u bolesti, u iskušenjima sa porodicom, imetkom, poslom, zamolio Allaha dovom Ejjuba, a.s.?DRUGA DOVA, na istoj stranici, iste sure, jeste dova poslanika Junusa, a.s., kojii se zatekao u utrobi kita na dnu okeana. Na prvi pogled, izlaza nema, ali on dovi riječima:”…– Pa poslije u tminama zavapi: ‘Nema boga osim Tebe, hvaljen neka Si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!’ – ODAZVASMO SE i TEGOBE ga SPASISMO; eto, tako Mi spašavamo vjernike.” (El-Enbija, 87-88), i Allah prima njegovu dovu, te ga spašava.Koliko su puta dotakao dno života, bio u mraku? Da li se se obratio Allahu, kao Njegov Poslanik Junus, a.s.?TREĆA DOVA, jeste dova Zekerijjaha, a.s. Zekerija, a.s., nije dugo godina imao djece, dakle bez potomstva. A onda je u starosti, Allaha zamolio dovom:”Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si jedini vječan!” ODAZVASMO i, IZLIJEČIVŠI mu ženu, Jahjaa (sina) mu POKLONISMO!” (Al-Anbija, 89-90). I Allah je primio njegovu dovu, te mu sina podario.Dugo nemate djece, padate u tugu i depresiju zbog toga! Da li ste Allaha zamolili na sedždi ili podignutih ruku, dovom, kojom je dovio Zekerijja, a.s.?Tri dove, od tri poslanika, u tri različita stanja, u istoj suri, na isto stranici. Svaka dova, zapamti, završava Allahovim odgovorom:”ODAZAVASMO SE!”

Saudin Cokoja (Portal Svjetlo Dunjaluka)