“MUŠKARČINE”, ZAŠTO UDARATE ŽENE?

Muževi su pastiri svog doma i porodice i za taj emanet će biti pitani na Sudnjem danu.

Nasilje u porodici je vrlo prisutan problem u našem društvu koje je, inače, većinski vjerski nastrojeno.

Ta činjenica je paradoks sama po sebi jer se predstavljamo kao vjernici i praktičari vjere a u svojim životima, ponekad, pokazujemo skroz drugačije lice.

Ovaj problem je prepoznat i od strane države te je donesen poseban Zakon o sprečavanju nasilja u porodici kojim je propisan postupak prijavljivanja nasilja, suđenje nasilnicima i sankcije za njih te način zaštite žrtava nasilja u porodici.

Statistike pokazuju da svaka druga žena doživljela neki oblik nasilja u porodici. Međutim, na 1 prijavljeno nasilje policiji dolazi 15 – 20 neprijavljenih zbog toga što se žrtve nasilja plaše prijaviti nasilje i tražiti zaštitu. Uglavnom šute i trpe. Do kad mognu.

Islam strogo zabranjuje nasilje u porodici a posebno nasilje prema ženama. Uzvišeni Allah kaže: „I jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.“ (Er-Rum, 21) Poslanik Muhammed alejhi sselam je savjetovao muslimane i muslimanke da stupaju u brak, imaju potomstvo i da žive skladnim bračnim životom te na taj način sačuvaju svoju čednost i vjeru.

Koliko je problem nasilja u porodici izražen, vidljivo je da je čak i vrijeme Poslanika alejhi sselam, dok je on bio među ashabima, bilo pritužbi na nasilje jer je bilo žena koje su mu dolazile i žalile se na taj problem. Zbog toga je on rekao: „Neke žene su mi došle žaleći se na svoje muževe. Takvi nisu najbolji od vas.“

I rekao je Poslanik alejhi sselam “Nikad ne udarajte Allahove robinje.” (Ebu Davud)

Kako onda muž musliman može dići ruku na svoju suprugu?! Gdje je tu ljubav, samilost, pažnja?! A očekuje da ga ona sluša, čuva njegov hator i udovolji njegovim željama i potrebama!

Muž i žena se mogu neslagati u nekim stvarima ali ne smiju biti nepravedni jedno prema drugom. Sjetimo se savjeta Gospodara svjetova: „S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.“ (En-Nisa, 19)

Allah Uzvišeni savjetuje vjernike i vjernice da u braku lijepo žive i da se međusobno paze i podržavaju. Također, iz Svog sveznanja Uzvišeni nas upoznaje s tim da se može desiti da ljubav među supružnicima bude stavljena u drugi plan te da na površinu mogu izaći i neka ne baš lijepa osjećanja. I u tom slučaju supružnici trebaju shvatiti da je možda baš u tome dobro po njih i da izvuku pouku i poprave svoje ponašanje jedno prema drugom.

svjetlo-dunjaluka.com