MUŠKARCIMA SU U DŽENNETU OBEĆANE HURIJE. ŠTA ĆE ŽENE IMATI U DŽENNETU?

Pitanje: Muškarcima su u Džennetu obećane hurije. Šta će žene imati u Džennetu?

Odgovor: Žene koje uđu u Džennet bit će sa svojim muževima ukoliko su i oni Džennet uvedeni. Uzvišeni Allah kaže: ”…njih čeka najljepše prebivalište, edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov…” (Er-Ra‘d, 22-23) Oni će zajedno sa svojim suprugama uživati u Džennetu: ”Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni, oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni.” (Ja Sin, 55-56) Ukoliko se žena više puta udavala bit će sa svojim zadnjim mužem. Prenosi se da je Muavija ibn Ebi Sufjan zaprosio Ummu Derda pa ga je ona odbila rekavši da je čula kako Ebu Derda prenosi od Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: ”Žena će biti sa svojim zadnjim mužem.” Isto se prenosi od Huzejfe da je rekao svojoj supruzi: ”Ako želiš da budeš moja supruga u Džennetu, nemoj se poslije mene udavati, jer, uistinu, žena će u Džennetu biti sa svojim zadnjim mužem sa dunjaluka. Zbog toga je Allah zabranio Poslanikovim, s.a.v.s, suprugama da se udaju poslije njega jer će one biti njegove supruge u Džennetu.” Ove hadise šejh Albani, uprkos određenih primjedbi, uvrstio je u vjerodostojne. (Vidi: Silsiletul-ehadis es-sahiha, 3/275-277, br. 1282.) U svakom slučaju, najvažnije je zaslužiti Allahovu, dž.š, milost i ući u Džennet, a Allah, dž.š, sigurno, nikom neće nepravdu učiniti. Treba znati da će čovjek drugačije razmišljati na ahiretu u odnosu na svoje razmišljanje na dunjaluku. Mnoge stvari koje su bitne na dunjaluku, na ahiretu će biti totalno prevaziđene, jer od onoga što ima na ahiretu, na dunjaluku imaju samo imena i ništa više.

Odgovorio: dr. Šukri Ramić
islam-live.net