Molimo Allaha da se smiluje muftiji Muameru

Visits: 554 Today: 2

Svake minute neko za sobom ostavlja ovaj svijet.
▪️ Čekamo u redu a da to ni ne znamo.
▪️ Nikad ne znamo koliko ljudi je ispred nas.
▪️ Ne možemo da izađemo iz reda.
▪️ Ne možemo da odemo na kraj reda.
▪️ Ne možemo da izbjegnemo red.
Zato, dok čekaš u redu – razmisli o ovim ajetima:
Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobićete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao šta je želio; a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.
Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim, i životima vašim, i slušaćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali pa tako trebaju postupiti oni koji su jakom voljom obdareni. (Ali Imran, 185-186)
Molimo Allaha da se smiluje muftiji Muameru, da mu oprosti grijehe i da ga uvede u Džennet ❤️Nema snage niti moći osim kod Allaha Dž.š