MEDIJI NIKADA NEĆE PRIČATI O OVOME!

MEDIJI NIKADA NEĆE PRIČATI O OVOME!

Jeste li ikada u medijima čuli da se najveći ženski univerzitet nalazi u Saudijskoj Arabiji?
Da, najveći na svijetu!!!
Oni to neće reći. Iz prostog razloga jer se radi o islamskoj zemlji.
Mediji samo prikazuju islam kao vjeru koja tlači žene.
Princeza Nura Univerzitet je najveći ženski univerzitet na svijetu gdje žene izučavaju različite nauke i oblasti.
I sve one nose hidžab!
Naše žene (muslimanke) su vrijedni dijamanti, koji su jako dobro pokriveni i zaštićeni.
Islam je religija zasnovana na “znanju/spoznaji”. Prva objavljena sura iz Kur’ana je “Ikre-Uči” Islam nikada nije zapostavljao žene.

Veliki islamski učenjak je jednom prilikom upitan kako je za jako kratko vrijeme stekao jako puno znanja. On je rekao: “Moja majka me podučila. Dok je ona bila u kuhinji ja sam bio uz nju, učeći Kur’an, hadis i ostalo. Kad god bih pogriješio, ona bi me ispravila.”Hafiz Hako ef. Omeragic