Lijepe kur’anske dove

DOVA JUNUSA, a.s. Jedna od najboljih dova kad je u pitanju traženje oprosta od Allaha, priznanje vlastite odgovornosti za počinjenje grijehe, kao i dova za izbavljenje iz problema i teškoća. Sa ovom dovom, započnite svoje obračanje Allahu.“Nema drugog Boga osim Tebe! Hvaljen neka si! A ja sam se zaista ogriješio!” (El-Enbija, 87)

– DOVA EJJUBA, a.s. Učinkovita dova za otklanjanje bolesti. „Mene je nevolja snašla a Ti si od milostivih najmilostiviji.“ (El-Enbija, 83.)

– DOVA ZEKERIJJA, a.s. Dova za otklanjanje prepreka u dobijanju potomstva.“ Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si Najbolji Nasljednik.“ (El-Enbija, 89)

– DOVA NUHA, a.s. Desi se, da se čovjeku učini velika nepravda, da se zavidnici i pokvarenjaci okome na Allahovog roba. Neka dovi riječima Nuha, a.s.,:“ Ja sam pobijeđen, pa Ti pomozi. (El-Kamer, 10.)

divithana.com