Liječi svoje bolesne sadakom, a belaje otklanjaj dovom!

U jednom hadisu koji prenosi Esved bin Jezid, a ovaj od Abdullaha, stoji da je Božiji Poslanik rekao: „Bolesne liječite sadakom, imetak osigurajte zekatom, a belaje otklanjajte dovom.“Ovaj hadis nam jasno govori da je sadaka jedan od razloga ozdravljenja i izliječenja sa Božijim emerom, a onaj koji prenosi ove riječi je nepogriješivi Poslanik Muhammed, a.s., koji ništa ne govori po svom hiru.Poznati alim Ibnul Kajim kaže: „Ljekar koji ne posmatra srce bolesnika i njegovo duhovno stanje, i koji bolesnika ne liječi sadakom, taj nije ljekar.“Nakon što se dadne, sadaka otklanja bolest, a spriječava bolest ukoliko se dadne prije. Ljekari i fakihi imaju jednu lijepu izreku koja kaže spriječiti je bolje nego liječiti, spriječiti nešto prije nego se pojavi u mnogome lakše je nego to otkloniti nakon pojavljivanja.
Preventivna medicina je korisnija od terapeutske medicine, pa stoga lijek koji može otkloniti bolest nije baš tako pristupačan. Sadaka je ta koja spriječava bolest, kao što se i Božijim izunom otklanja. U tom smislu treba upozoriti na vrlo važnu stvar, a to je da vjernik ne surađuje sa Uzvišenim Allahom i ne devami samo kada je u nekoj potrebi ili kada mu se nešto loše desi, a ako nema nikakvih problema onda je nemaran i ne vodi računa o vjeri, nego zapravo je uvijek pripravan i ima povjerenje i iskreno pouzdanje u svog Gospodara. Shodno tekstu hadisi kudsije koja kaže: „Ja sam uz svog roba koji ima lijepo mišljenje o meni.“

Kuća u koju ne ulazi ljekar

Ovu priču nam je ispričao čovjek lično, prenoseći svoj slučaj i slučaj svoje porodice.
Mi smo porodica sa više sinova koji u jednom skromnom apartmanu žive zajedno sa svojim roditeljima. Materijalno stanje porodice je skromno, ali hvala Allahu bili smo zadovoljni i čvrsto uvjereni u nafaku koju nam je Allah dao.
Jednog dana, članovi porodice su se složili da oforme jedno sanduče unutar porodice pod imenom ‘sanduče za sadaku’. Propisi oko tog sandučeta i skupljanja novca su bili jedinostavni. Svaki član porodice bi mjesečno, shodno svojim mogućnostima stavljao jedan iznos u sanduče, a zatim bi nakon izvjesnog vremena otvarali to sanduče, povadili taj novac i dijelili ga fukari i siromasima.
Profesor Taha Ebu Kurejše, narator ove priče ističe da kada bi se razbolio neko od članova njihove porodice ili bi mu teško išlo u životu, stavljajući našu sadaku u sanduče, nanijetili bi za ozdravljenje te osobe ili da Allah olakša nevolje nekom od članova naše porodice koji je imao stanovite probleme. Zahvaljujući Uzvišenom Allahu, rezultat je bio pozitivan, bolesnik bi bio izliječen i poteškoće bi bile otklonjene. Neću pretjerati ako kažem, u našu kuću, hvala Uzvišenom Allahu, ljekar nikada nije ulazio.

Sadaka izliječila majku

Čovjek koji prenosi ovaj slučaj navodi kako je imao jednog prijatelja za kojeg su ga vezale vrlo lijepe uspomene. Pošto je taj čovjek živio u drugom gradu, jednog dana raspitao se za njega, i na njegovo iznenađenje rekli su mu da je u zatvoru.
„Nisam mogao da povjerujem u to što sam čuo.Otišao sam u zatvor kako bi ga posjetio, a kada sam sjeo sa njim doznao sam da je razlog njegovog boravka u zatvoru dug od stotinu hiljada rijala kojeg on nije mogao vratiti. Samo je uspio skupiti pet hiljada od čitavog duga. Vratio sam se iz zatvora i iskreno moleći Allaha da me podrži u mojoj namjeri da mu pomognem da vrati taj dug.

Otišao sam da potražim dobročinitelje i neka poznanstva koja sam imao s njima tražeći od njih pomoć, nakon što sam im objasnio čitav slučaj. Svaki od njih dao je sadaku shodno svojim mogućnostima. Skupili smo dosta, ali je falio iznos od trideset hiljada rijala. Otišao sam kod jednog čovjeka kojeg sam dobro poznavao, pitao ga za zdravlje. Rekao mi je da mu je majka jako bolesna, da je u bolnici na intezivnoj njezi, da je jednim dijelom nepokretna i da je gotovo izgubila moć govora. Nakon tog govora rastao sam se sa njim i otišao svojim poslom. Nakon izvijesnog vremena ponovo sam sreo tog čovjeka, te sam ga pitao za majčino zdravlje. Rekao mi je da je stanje isto, ništa ne ide na bolje. Onda sam mu ispričao slučaj zatvorenika koji je u zatvoru zbog duga. Ustao je i izašao. Nakon kratkog vremena donio mi je trideset hiljada rijala kao sadaku da se taj čovjek riješi duga i zatvora. Sav sretan uzeo sam novac i otišao pravo u zatvor, predao ga mom prijatelju tako da su ga, hvala Allahu, odmah pustili iz zatvora. Nakon izvijesnog vremena nazvao sam svog prijatelja da bih se informisao o zdravlju njegove majke, a onda iznenađenje. Rekao mi je: „Hvala Allahu, majka mi je ozdravila i izašla iz bolnice i evo je sa mnom pije kahvu.“ Upitao sam ga kada se to desilo, sav ushićen i sretan odgovorio mi je: „Nakon što sam ti dao novac, koji sam nanijetio kao sadaku, zamolio sam Uzvišenog Allaha da tom sadakom izliječi moju majku i Allah je ukabulio moju dovu. Hvala Gospodaru svijetova na njegovoj milosti.“Od neke prevelike radosti oblila me neka milina, te sam uskliknuo, istinu je rekao Božiji Poslanik u hadisu: „Liječite svoje bolesne sadakom“, i „Ko olakša nekome ko ima nekakvu poteškoću, Allah će njemu olakšati i na ovome i na budućem svijetu.“
Pa ima li nekoga ko će primiti pouku?“

Izvor: ”Liječi se sadakom”
Autor: Halil Ahmetspahić
Za Akos.ba priredila: Fahreta Vreva