Kur’an je razlog zbog kojeg sam prešao na islam

Previše često u vijestima i drugim medijima, islam je povezan samo sa terorizmom i fanatizmom. Neupućeni gledalac može pomisliti: Kako bilo ko ispravnog mozga može naći inspiraciju i utjehu unutar takve vjere? Ali, za milijarde ljudi, islam predstavlja put za traženje oslobođenja i mira.Moj duhovni put, vjerovali ili ne, počeo je jedne dosadne večeri u kojoj sam imao mnogo slobodnog vremena. Desilo se da je tog dana nestalo struje i nisam mogao naći ništa čime bih ispunio svoje vrijeme. „Čačkajući“ svoj mobilni, naišao sam na aplikaciju Kur’ana, koju sam, igrom slučaja, preuzeo ranije tog dana. Iz nekog razloga, osjetio sam potrebu da konačno pročitam knjigu za koju sam izjavljivao da predstavlja „zbirku bajki i poučnih priča“. I u roku od sedam dana, završio sam sa čitanjem.Kur’an je zaista fascinantna knjiga: vrlo različita od onoga kako neki muslimani praktikuju islam. Iznad svega, to je bila knjiga sa kojom sam se mogao povezati i pronaći odgovore na dileme o kojima sam često razmišljao. Naravno, što sam više vremena provodio sa Kur’anom, više sam mu se vraćao. Dakle, dok sam išao sve dublje i dublje u Kur’an, postajao sa opčinjen njegovom strukturom, kohezijom, te jezikom koji se koristi i kojim se odražava njegova bit na tako precizan način.Kroz sve uspone i padove – iznenadne trenutke euforije i višestruke krize vjere – mogu reći da me je ovaj put potpuno promijenio na bolje. Oslobodio me od običnog svakodnevnog postojanja i dao mom životu smisao i svrhu.

1- Kur’an ohrabruje ljude da razmišljaju i misle svojom glavom

2- Kur’an obeshrabruje slijepo slijeđenje tradicije predaka i religijskih mislilaca

3- Kur’an promovira pluralizam i priznaje da postoji više puteva ka Allahu

4-Kur’an ističe slobodu savjesti.

5- Kur’an traži od muslimana da budu društveno aktivni

6- Kur’an predstavlja vjeru kao sredstvo za postizanje cilja, a ne cilj sam po sebi

Piše: Ro Waseem
Za Akos.ba preveo: Jasmin Mujakić