Koristi učenja Euzubille

Učenje isti’aze, a posebno prije učenja Kur’ana, ima svoja značenja i koristi.Prva korist: učač se treba prisjetiti i razmisliti o slučaju koji se desio u vezi sa šejtanom. Postao je prokleti šejtan nakon što je bio među časnim melecima. Uzoholio se i postao nevjernil. Učač se toga treba prisjetiti, pa očistiti svoju namjeru prije učenja Kur’ana kako bi bio u stanju sprovesti Allahove naredne i kloniti se Njegovih zabrana koje se navode u Kur’anu. U suprostavljanjiu Kur’anu je udaljavanje od Allaha, proklestvo, neposlušnost i nevjerništvo, a sve to vodi ka vječnom boravku u vatri.Druga korist: kod čovjeka su prisutne njegove ideje i misli njegove duše kao i šejtansko došaptavanje. Kada je to prisutno, srce je odsutno i ne može osjetiti slast Allahovog govora. Stoga mu se naređuje isti’aza i čišćenje nefsa i srca od šejtanskih vesvesa, kako bi mu se manifestiralo svjetlo Kura’ana.Treća korist: u svakoj kur’anskoj riječi nalaze se značenja koja mogu shvatiti srca i oči koja su čista od prljavština loših misli i vesvesa, a koja su naoružana isti’azom. Euzubilla je, dakle, naređena kako bi čovjek mogao da se koncetriše na Kur’an dok ga uči i mirnog uma razmišlja o njegovim ajetima.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Pročitajte još: Kako zaštititi svoje srce?

Mogu vas obogatiti ili otrovati. Sve ovisi o kvaliteti. Ne biste popili otrov, niti biste jeli plijesan. Na isti način, nemojte dozvoliti da otrovna i pljesniva hrana uđe u vaš um, oči ili uši. Čuvajte svoje srce, kao što čuvate svoje tijelo. Zapamtite, čak je i vaše tijelo privremeno. Vaše srce i duša nisu. Oni će krenuti dalje iz ovog prolaznog života i susresti se sa Bogom u bilo kojem stanju u kojem napustite ovaj svijet. Održavajte ih zdravima.Šta to znači?To znači da kada imate negativne misli (ponižavajuće razgovore sa samim sobom, očaj, sumnju, strah, vesvese), nemojte se prepuštati. Nemojte ih hraniti ili dozvoljavati da ostanu u utočištu vašeg uma i srca. Kada naiđete na nemoral ili bilo šta što ne biste trebali gledati na ulici ili na ekranu, oborite svoj pogled i zaštitite svoje srce. Kada čujete nepristojnost, čuvajte svoje uši, i zaštitite svoj srce.Zapamtite da je Allah rekao: na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti. (eš-Šu’ara, 88-89.)Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Jasmin Mudžahid Prijevod i obrada: IslamBosna.ba