KOLIKO NOVCA TREBAJU IMATI STRANCI KOD SEBE KADA ULAZE U BIH?

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o najmanjem iznosu novca potrebnog za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini.

Najmanji iznos novca kojim stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2021. godinu je 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka u BiH ili protivvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, a riječ je o istom iznosu kao i prethodnih godina, saopćilo je Vijeće ministara BiH.

crna-hronika