Koja su značenje pojmova: hajz, nifas i istihaza

Hajz, nifas i istihaza su posebne pojave kod žena, a stoje u vezi s ustrojstvom i funkcijama ženskih tjelesnih organa.Hajz (žensko pranje, menstruacija) je periodična pojava krvi koju izbacuje materica zrele ženske osobe koja je zdrava i koja nije prošla izvjesne godine starosti, i to kad je u normalnom stanju (nije trudna), a traje obično najmanje tri dana, a najduže deset dana. Najmanji razmak između dva redovita pranja, kad je žena čista, je petnaest dana, a najvećem nema granice.Nifas je stanje slično hajzu kod žena iza poroda, a to se stanje kod nas zove čišćenje. Njega može nikako da ne bude, a najduže traje četrdeset dana.Istihaza je oticanje krvi kod žene pored hajza i nifasa. Prema tome, ono za što bi se mislilo da je hajz, a ne traje tri dana, ili potraje preko deset dana.

Imami Šafija i Ahmed ibn Hanbel vele: „Najmanje trajanje hajza je jedan dan, a najduže petnaest dana.“ Imam Malik misli da najkraće vrijeme nije određeno, može trajati i jedan čas, a najduže petnaest dana. Za najkraće trajanje nifasa sva tri imama se slažu da je neodređen, dok za najduže trajanje Imami Šafija i Malik vele da je šezdeset dana. Imam Ahmed ibn Hanbel se slaže s Ebu Hanifom, a po mnogim verzijama i imam Malik. Odliv krvi prije nego je minulo najmanje petnaest dana iza redovitog pranja – sve je to istihaza. Istihaza je, dakle, neuredno žensko vrijeme kao i tzv. bijelo pranje ili bijeli cvijet. Žena je nečista dok je u hajzu ili nifasu, a kad to prestane, onda je čista čim se okupa. Dok je žena nečista, ona ne smije klanjati, postiti, učiti Kur’an ili ga prihvaćati,osim ako je zamotan u platno ili je u kakvom oklopu koji nije za njega prišiven. Zatim ne smije ulaziti u džamiju, tavaf činiti oko Kabe, niti spolno općiti. Ništa od nabrojanih stvari žena ne smije činiti dok joj pranje ili čišćenje ne prestane i ne okupa se. Nečista žena dužna je da post obavi naknadno, a namaze ne treba naklanjavati.

Izvor: Priručnik za osnovno upoznavanje vjere, grupa autora
Za Akos.ba pripremila: Adela Kukić