KO STE VI DA SUDITE LJUDIMA?

Jeste, živio je on u širku i kufru na sve strane.Radio zabranjeno, nekada i pomagao sirotinju.., al ko ste vi da sudite ljudima ? Zar ne sudi samo Allah ? Možda se on pred smrt pokajao, pa će u džennet ući ! 🤔

Mnogima kao da nije jasno da je Kur’an i Sunnet Allahov sud nama i da na osnovu toga muslimani mogu suditi sebi i okolini sa dokazima iz istih.Ako je Allah Kazao da onaj koji ne bude obavljao namaz, da neće ući u džennet, onda mi imamo pravo svakome ko ne obavlja namaz kazati da neće ući u džennet, jer upravo je to Allahov sud i On nam sudi.Tako isto i po ostalim stvarima za koje postoji vjerski dokaz (ne privatno mišljenje). Osoba koja nije obavljala namaz, da je sagradila milion džamija, i da je nahrania sve gladne na dunjaluku, bez namaza joj to neće koristiti, i opet je to Allahov sud, a mi svi smo prenosioci tog suda.

Što se tiče izgovora: “Možda se on pred samu smrt pokajao.” Odgovor je opet Allahov govor i sud:

Uzaludno je kajanje onih koji čine hrđava djela, a koji, kad se nekom od njih približi smrt, govore: “Sad se zaista kajem”, a i onima koji umru kao nevjernici. Njima smo bolnu patnju pripremili. (An-Nisa’, 18)

Valjda neko dođe tobe i mane se više one poštapalice “Ko ste vi da sudite ljudima ?”

Predaje BIH daije