Ko ostane u kuci za vrijeme zaraze, ima nagradu šehida

Aiša, r.a., je upitala Allahovog Poslanika, s.a.v.s., o kugi/zarazi, pa joj je rekao da je to kazna koju Allah šalje kome On hoće, a učinio je da bude

milost vjernicima, jer svaki vjernik kojeg zadesi kuga/zaraza, pa on ostane u tom mjestu, strpi se i nada se nagradi, znajući da će ga zadesiti samo ono što mu je Allah odredio, za to će imati nagradu šehida!

(Sahih imama Buharije, br. 5734)

Hfz. Ammar Basic – svjetlo-dunjaluka.com